Tereny które będą skażone po katastrofie Elektrowni Jądrowej - NIE dla ATOMU w LUBIATOWIE

Idź do spisu treści

Menu główne:

Tereny które będą skażone po katastrofie Elektrowni Jądrowej

AKTUALNOŚCI > Rok 2012 > Listopad 2012

Wybitnie korzystne wiatry przewieją zanieczyszczenia promieniotwórcze z Lubiatowa … w kierunku Jastrzębiej Góry, Helu, Trójmiasta, Zalewu Wiślanego.
Cieszy się Ministerstwo Gospodarki … Co na to wymienione miejscowości?

Niska gęstość zaludnienia, to atut gminy Choczewo

ocenia Ekspertyza Ministerstwa


Wybrani czy skazani?

Czytając Ekspertyzę Ministerstwa Gospodarki, oceniającą różne lokalizacje elektrowni jądrowej w Polsce, warto zwrócić uwagę na jeden z głównych atutów wskazanych dla gminy Choczewo: NISKĄ GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA. (32 mieszk./km2 przy średniej gęstości zaludnienia Polski równej 122 mieszk./km2)

Nie polemizując z samą cyfrą, z gruntu fałszywą, bo nie uwzględniającą wielotysięcznej rzeszy właścicieli domów rekreacyjnych, działkowiczów i sezonowych letników, warto zadać dobie pytanie DLACZEGO niska gęstość zaludnienia jest atutem gminy Choczewo dla rządu i PGE?

Odpowiedzi udziela sam raport: “Gmina (Choczewo), na terenie której zlokalizowana ma być elektrownia, charakteryzuje się niską średnią gęstością zaludnienia dzięki czemu oddziaływania związane z budową i eksploatacją elektrowni będą dotykały niewielkiej liczby ludności”.

Jakiego rodzaju dotykających ich oddziaływań EJ mogą mieszkańcy gminy się spodziewać?  Na pewno nie tylko konieczności wysiedleń pod drogi dojazdowe i pas ochronny, które biorą pod uwagę autorzy ekspertyzy, ale przede wszystkim  - drastycznych zmian w większości obszarów  życia, w tym zaakceptowania towarzyszącego im na zawsze cienia reaktora…

Informacji o “życiu w cieniu reaktora” nie znajdziemy w propagandzie sukcesu uprawianej w mediach przez PGE, ani w raportach rządowych chowanych po cichu do szaf. Są za to łatwo dostępne za granicą, w tym m. in. we Francji i Finlandii, w których trwa, w atmosferze protestu,  skandali i oskarżeń korupcyjnych, budowa elektroni jądrowych “trzeciej generacji”, tzw. EPR. (*)

Życie w cieniu nowoczesnego reaktora

Elektrownie EPR, wyposażone w tzw. Europejski Reaktor Ciśnieniowy (ang.  European Pressurized Reactor), budowane obecnie w Europie (Flamanville, Olkiluoto, niebawem Penly) przez francusko-niemieckie koncerny energetyczne (EDF, Areva i Siemens AG), to ostatnia generacja elektrowni jądrowych, w założeniu najbardziej opłacalnych kosztowo, w efekcie -  najniebezpieczniejszych ze wszystkich dotychczasowych. Elektrownie te porównywane są do wysokociśnieniowych szybkowarów napędzanych plutonem. Wyróżniają się dwoma cechami: paliwem na bazie plutonu pozyskiwanego z demontowanej broni nuklearnej (tzw. mieszanką paliwową „MOX”) i ogromną mocą.

MOX, (“
Mixed Oxide”), stosowany coraz powszechniej (używany był również w Fukushimie) jest znacznie bardziej niebezpieczny od klasycznego paliwa na bazie wzbogaconego uranu. Jego istotną składową stanowi pluton (8%-35%), służący dotychczas głównie do produkcji broni nuklearnej i nie stosowany w energetyce jądrowej z powodu poważnego problemu z zapewnieniem stabilności i bezpieczeństwa reaktora oraz katastroficznych skutków rażenia w razie awarii.

Nowa technologia jądrowa, choć promowana przez koncerny energetyczne jako „bezpieczniejsza” i „efektywniejsza”, sprawia, że życie w  cieniu reaktora stanowi jeszcze większe niebezpieczeństwo dla ludzi i środowiska.  Zagrożenie, jakie MOX stwarza dla ludności, to „tylko” kilka punktów:

  • Krytyczna szkodliwość dla człowieka (dwustutysięcznie wyższa aktywność plutonu od uranu, milionkrotnie niższa tolerancja przez organizm człowieka)

  • Zabójcza przenikliwość promieniowania gamma wymagająca specjalnych pojemników, zasad i procedur ochronnych niezawodnych przez miliony lat

  • Niestabilność powodująca trudność w sterowaniu reaktorem, większa podatność na niekontrolowane wychylenia od normy, wyższe ryzyko awarii lotność, skłonność do samozapłonu, bardzo niska masa krytyczna (czyli minimalna masa dla powstania jądrowej reakcji łańcuchowej)

  • Łatwość do transformacji w broń nuklearną, co czyni elektrownię i transporty plutonu nęcącym obiektem ataków terrorystycznychWszystko wykorzystać  
paliwo z broni jądrowej

Pluton, pierwiastek radioaktywny nie występujący naturalnie w przyrodzie, to jedna z najbardziej śmiercionośnych substancji stworzonych przez człowieka. Charakteryzuje go wy
soka aktywność chemiczna, lotność i skłonność do samozapłonu w kontakcie z tlenem (piroforyczność)). Odznacza się znacznie większą radioaktywnością niż uran (aktywność właściwa jest dwieście tysięcy razy większa od uranu naturalnego). Jego niezwykle wysoka toksyczność chemiczna i radiotoksyczność (tolerancja przez człowieka milion razy mniejsza od uranu) niesie ogromne i długotrwałe niebezpieczeństwo radiacyjne (czas połowicznego rozpadu Pu-239 wynosi pól miliona lat).

MOX, z racji zawartości plutonu i innych pierwiastków o niezwykle wysokiej promieniotwórczości gamma, jest bardzo niebezpieczny. Stąd powstaje konieczność przechowywania go w osobnych przechowalnikach (nie związanych z przechowywaniem uranu) oraz transportu w specjalnych kontenerach. Obecnie żadna z metod składowania / utylizacji nie umożliwia uwolnienia się od tego niebezpiecznego materiału. Pojawiły się także trudności z przekonaniem opinii publicznej, czego dowodem jest m.in. masowy, antyplutonowy ruch na świecie, w tym również w Japonii i USA, domagający się zaprzestania stosowania paliwa plutonowego w reaktorach.
Jednakże najważniejszą cechą paliwa plutonowego jest jego niestabilność zarówno w codziennym sterowaniu reaktorem, jak podczas awarii, z racji kilkukrotnie mniejszej od uranu U-235 masy krytycznej (tzn. minimalnej ilości paliwa, w której zachodzi samopodtrzymująca się reakcja łańcuchowa). Masa ta dla plutonu wynosi ok. 15 kg, co oznacza że paliwo MOX umożliwia znacznie szybszy rozwój reakcji łańcuchowej w sytuacjach kryzysu.  Węższy jest również zakres bezpiecznej regulacji mocy. Oznacza to nie tylko trudności w regulowaniu przejściowych, niestabilnych procesów reaktora, lecz również - skrócenie czasu reakcji układu zabezpieczeń na wypadek awarii.
Z paliwa MOX można względnie łatwo wyodrębnić pluton do celów militarnych. Dlatego  jest niezwykle niebezpieczny w transporcie oraz wzmaga zagrożenie elektrowni  atakiem terrorystycznym.  Oznacza to konieczność podwyższenia zabezpieczeń oraz
wprowadzenia „specjalnych zasad ochronnych”,  obowiązujących w okolicy elektrowni. Większość z nich staje się ciężarem dla lokalnych mieszkańców.

Podsumowanie

Jak widać, paliwo plutonowe zsumowane z wysoką mocą elektrowni dają zupełny inny obraz bezpiecznej technologii EJ „trzeciej generacji”.

Dlatego warto wrócić do cytowanej na wstępie Ekspertyzy Ministerstwa Gospodarki, która stwierdza:
Okolica lokalizacji EJ Choczewo charakteryzuje się wybitnie korzystną strefą energetyczną wiatru, dzięki której nie będzie dochodziło do kumulowania się potencjalnych zanieczyszczeń emitowanych z terenu elektrowni oraz z innych obiektów położonych w pobliżu”.


Rozkład skażenia promieniotwórczego będzie podobny jak opisany w przypadku katastrofy reaktora: http://www.niedlaatomuwlubiatowie.pl/symulacja-katastrofy.html

Pozostaje sobie zadać pytanie, czy obietnica, że “zawieje i przewieje” jest wystarczającą gwarancją bezpieczeństwa dla mieszkańców gminy Choczewo. Co na to mieszkańcy turystyczno-rekreacyjnych miejscowości nadmorskich od Łeby po Białogórę, Karwię, Jastrzębią Górę, Władysławowo, Hel, Trójmiasto i Zalew Wiślany włącznie?
Może tak, z perspektywy  Ministerstwa czy warszawskiej centrali PGE, ale nie dla tych, którzy będą non-stop narażeni na skutki radiacyjne elektrowni na swoim terenie. Nie uważamy też, że mniejsza (jakoby) gęstość zaludnienia gminy Choczewo usprawiedliwia jednostronną decyzję PGE do poddania ludności ryzyku i pogorszeniu jakości życia, którego nie tylko nie akceptują, ale które trwać będzie do końca ich dni.


* NB. Jak czytamy w  tzw. „niezależnych źródłach” bliskich  PGE:  „W maju 2011  przybył Polski model  reaktora EPR  francuskiego koncernu energetycznego  Areva, jako (…) ważąca p
rawie 200 kg miniatura prawdziwego reaktora, który mógłby być zastosowany w polskiej siłowni. To niepowtarzalna okazja, by móc zobaczyć i dowiedzieć się więcej na temat jego konstrukcji, “ etc, etc, etc …..
Miesiąc wcześniej
prokuratura w Norymberdze wysunęła zarzuty wobec niemieckiego oddziału Areva  o korupcję i sprzeniewierzenie.

Źródła:
Grenpeace: Accident nucleaire: LEPR, le reacteur le plus dangeureux dansle monde

Ekspertyza Ministerstwa Gospodarjki, Aneks, 2010,
http://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/umweltthemen/umweltpolitische/SUP/Polen/Nachtrag/Nachtragpoln.pdf

http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/paliwo-mox-znajdowalo-sie-w-reaktorze-numer-3-w-fukushimie

http://www.archiwum.ekologika.pl/2003/energetyka_jadrowa_a_problem_plutonu.html

http://www.eduteka.pl/doc/energetyka-jadrowa-za-i-przeciw

http://www.archiwum.ekologika.pl/2003/energetyka_jadrowa_a_problem_plutonu.html

http://www.elektrownia-jadrowa.pl/model-reaktora-epr-francuskiej-firmy-areva-przyjezdza-do-polski-magdalena-szlaz-elektrownia-jadrowa- pl.html

http://pl.wikipedia.org/wiki/Europejski_Reaktor_Ci%C5%9Bnieniowy

http://pl.wikipedia.org/wiki/Europejski_Reaktor_Ci%C5%9Bnieniowy#Elektrownia_j.C4.85drowa_Olkiluoto_3

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego