Redaktorka Wieści Choczewskich denuncjowała autorów wiadomości do PGE - NIE dla ATOMU w LUBIATOWIE

Idź do spisu treści

Menu główne:

Redaktorka Wieści Choczewskich denuncjowała autorów wiadomości do PGE

AKTUALNOŚCI > Rok 2012 > Maj 2012

"Wieści Choczewskie" w ogniu krytyki

Wieści Choczewskie, czyli biuletyn tamtejszego Urzędu Gminy ma poważne problemy. Przeciwnicy budowy elektrowni atomowej zarzucają redaktorce periodyku naruszenie dóbr osobistych oraz łamanie przepisów prawa prasowego. Chodzi o e-maile od właścicieli działek w Lubiatowie. Listy zawierające krytyczne wobec atomu opinie dotarły do redakcji i miały się ukazać na łamach biuletynu. Koniec końców trafiły do komórki informacyjnej PGE bez zgody autorów. Ci ostatni chcą sprawę skierować do sądu. W obronie redaktorki „Wieści Choczewskich” stanął wójt gminy.   
Zobacz materiał on-line

Redaktorka Wieści Choczewskich denuncjowała autorów wiadomości do PGE
Czy Wójt poczuwa się do winy ?


W Wieściach Choczewskich z 4. Kwietnia 2012 r. na stronie trzeciej widnieje artykuł „Nazwa miasta, gminy i ich symbole”, w którym autor powołuje się na Art. 23 Kodeksu Cywilnego nawiązując do dóbr osobistych, które nie powinny być naruszone. Wymienia się tam między innymi tajemnicę korespondencji. Należałoby przypuszczać, że Urząd Gminy Choczewo stoi na straży wszystkich tam wymienionych dóbr osobistych. Nic bardziej błędnego !
Szereg osób przesłało wiadomości elektroniczne do opublikowania w Wieściach Choczewskich. Część z nich otrzymało informację zwrotna od Redaktorki WCh, że ich wiadomości zostaną przesłane do PGE. Osoby te przesłały odpowiedź, że maile były przesłane do wiadomości Wieści Choczewskich i Wójta, i nie zgadzają się na przesłanie ich wiadomości do PGE.
Na spotkaniu Wójta z mieszkańcami nieruchomości na terenie Gminy Choczewo, które odbyło się w dniu 4. Maja 2012 r. redaktorka organu prasowego Urzędu Gminy Choczewo potwierdziła publicznie, że maile od dziesięciu osób nie zostały opublikowane, ale przesłane do Polskiej Grupy Energetycznej.


Zwracamy uwagę, że Redaktorka Wieści Choczewskich, jako organu prasowego Urzędu Gminy Choczewo podlegającego Wójtowi, naruszyła nie tylko dobra osobiste umocowane w Art. 23 KC, ale również nie zaniechała działania wbrew wyraźnemu określeniu się autorów w kolejnych mailach, czym naruszyła Art. 24 KC.

Niezależnie od powyższego Redaktorka, organ prasowy Urzędu Gminy Choczewa a przede wszystkim sam Wójt Wiesław Gębka utracili w oczach mieszkańców i właścicieli nieruchomości wiarygodność i zaufanie a przecież te osoby publiczne wymagają rzetelności i bezstronności. Wynikło to bezpośrednio z naruszenia Art. 12 i Art. 15 Prawa Prasowego wymagającego od dziennikarza ochrony dóbr osobistych i interesów działających w dobrej  wierze informatorów i innych osób, które okazały mu zaufanie tym bardziej, że dziennikarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy danych umożliwiających identyfikację autora materiału prasowego, listu do  redakcji lub innego materiału o tym charakterze, jak również innych osób  udzielających informacji opublikowanych albo przekazanych do opublikowania,  jeżeli osoby te zastrzegły nieujawnianie powyższych danych.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego