Co „nasi” samorządowcy mają do ukrycia ? - NIE dla ATOMU w LUBIATOWIE

Idź do spisu treści

Menu główne:

Co „nasi” samorządowcy mają do ukrycia ?

AKTUALNOŚCI > Rok 2012 > ....Październik 2012

Co tam „nasi” samorządowcy mają do ukrycia przed polskim społeczeństwem ?Sprzeciwy ludzi wobec planów budowy elektrowni jądrowej PGE !Samorządowcy wydają się być tworem wirtualnym, oderwanym od tego do czego zostali powołani przez ludzi, zobowiązani obietnicami i przepisami prawa. Dlaczego  chcą ukryć fakt sprzeciwów ludzi przed całym społeczeństwem w Polsce ?Czyżby zapomnieli do czego zobowiązuje ich Studium rozwoju Gminy, Powiaty, Województwa; plany zagospodarowania przestrzennego i poszczególnych sołectw?A może pomimo upływu dwóch lat od wyborów samorządowych nie mieli czasu zapoznać się z nimi? Nie mieli też czasu zastanowić się nad treścią powinności i słów przysięgi wójta, radnego, sołtysa… Wydaje się, że samorządowcy żyją we własnym zamkniętym wirtualnym świecie i od momentu objęcia stanowiska nie czują się już zobowiązani do respektowania wcześniejszych ustaleń. Nawet  tych złożonych na piśmie. Czyżby to było niedbalstwo? A może rażąca niewdzięczność ?
Wydaje się, że na co dzień wirtualne reprezentacje ludzi nie mówią ludzkim głosem. Być może będzie jednak choć jeden taki dzień w roku…

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego