Statystyki - NIE dla ATOMU w LUBIATOWIE

Idź do spisu treści

Menu główne:

Statystyki

INFORMACJE > Warto poznać

Statystyka na temat budowy Elektrowni Jądrowej w Polsce

W 2006 roku większość chciała…Źródło: http://www.frazpc.pl/b/133883

W 2010 roku już tylko po połowie…Źródło: http://www.chronmyklimat.pl/energetyka/energia-atomowa/9918-podsumowanie_sondy_chronmyklimat_nt__budowy_elektrowni_atomowej_w_polsce

Sonda w Stepnicy w 2011 roku – Większość NIEŹródło: http://nowa-stepnica.x25.pl/2011/03/17/elektrownia-atomowa-w-stepnicy-sonda/

Sonda z dnia 16.03.2011 - Zdecydowanie NIE.Źródło: http://wiadomosci.ekologia.pl/energia/WikiLeaks-Japonia-ukrywala-informacje-o-incydentach-nuklearnych,15055.html


Referendum w Mielnie w 2012 roku – Zdecydowanie NIE

DZIAŁANIA WSTĘPNE: O przeprowadzeniu referendum Rada Gminy Mielno zdecydowała 30 grudnia 2011 r. Przyjęta wówczas uchwała w tej sprawie, była efektem sprzeciwu mieszkańców gminy wobec planów Polskiej Grupy Energetycznej, która 25 listopada 2011 r. ogłosiła, że jedną z trzech potencjalnych lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej jest letniskowa wieś Gąski.
Mieszkańcy gminy Mielno, którzy wnioskowali o przeprowadzenie referendum, uważali, że budowa elektrowni jądrowej w Gąskach zniszczy branżę turystyczną, która stanowi główne źródło dochodu w gminie, przyczyni się do degradacji środowiska naturalnego i będzie zagrażała zdrowiu i życiu ludzi. Pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum podpisało się ok. 1˙000 osób.
WYNIKI: Mieszkańcy gminy Mielno (Zachodniopomorskie) sprzeciwili się w referendum lokalizacji elektrowni jądrowej w letniskowej wsi Gąski. Przeciwko inwestycji zagłosowało 2 237 osób, za było 125 - poinformowała w niedzielę w nocy PAP Gminna Komisja ds. Referendum,
Referendum jest ważne. Frekwencja wyniosła 57 proc., przekraczając w ten sposób ustawowy próg udziału w głosowaniu 30 proc uprawnionych. Ponad połowa głosujących opowiedziała się za jednym z dwóch proponowanych rozwiązań. W referendum opowiadano na pytanie: Czy wyraża Pan/Pani zgodę na lokalizację elektrowni jądrowej lub wszelkiej innej infrastruktury związanej z przemysłem jądrowym i rozpoczęcie jakichkolwiek prac badawczych związanych z tymi inwestycjami na terenie Gminy Mielno?
"Tak" opowiedziało 125 osób. "Nie" - 2 237. Szesnaście głosów było nieważnych. Do udziału w referendum uprawnionych było 4 171 mieszkańców gminy Mielno.
Źródło: http://www.ekonomia24.pl/artykul/811374.html


Referendum w sprawie elektrowni atomowej w Gryfinie w 2012 roku nieważne – Zdecydowanie NIE
DZIAŁANIA WSTĘPNE: Referendum odbyło się z inicjatywy władz Gryfina. Mieszkańcy mieli wyrazić swoją opinię na temat lokalizacji elektrowni jądrowej na terenie gminy. Odpowiadali na pytanie: "Czy jesteś za lokalizacją elektrowni jądrowej wraz z wszelką inną infrastrukturą związaną z przemysłem jądrowym na terenie gminy Gryfino?". Radni gminy Gryfino są zdania, że pozytywny wynik referendum mógłby pomóc w negocjacjach w sprawie lokalizacji inwestycji. Byłby również sygnałem dla PGE, że gmina jest otwarta na inwestycje.
WYNIKI: Gryfinie w woj. Zachodniopomorskim odbyło się lokalne referendum w sprawie lokalizacji elektrowni jądrowej w tej gminie. Wzięło w nim udział 13,79% uprawnionych do głosowania, co oznacza, że jest ono formalnie nieważne, gdyż nie udało się osiągnąć wymaganej minimalnej frekwencji na poziomie 30%. Spośród 25 278 uprawnionych do głosowania osób w referendum wzięło udział niemal 3,5 tys. Głosów ważnych oddano 3 445, zaś nieważnych 42. Twierdząco na zadane pytanie odpowiedziało 2441 osób, natomiast przecząco 1004.
Źródło: http://energetyka.inzynieria.com/cat/26/art/32477/referendum-ws--elektrowni-atomowej-

Najpierw konsultować tak ważne sprawy przed podjęciem decyzji zamiast przedstawiania społeczeństwu gotowych decyzji rządu do niemego zaakceptowania (2011).
Źródło: http://www.energetyka.gpnt.pl/doc/raport.pdf


WNIOSKI Z ŻYCIA WZIĘTE:

Im budowa elektrowni jest bardziej realna – tym mniejszy zapał do jej posiadania.

Po tragicznej w skutkach awarii reaktora w Fukushimie - zdecydowane NIE.
NIKT nie chce elektrowni jądrowej na swoim podwórku. Mieszkańcy miejscowości, gdzie ma być budowana elektrownia jądrowa zagłosują na NIE, bo będą mieli tylko straty. Mieszkańcy bardziej oddalonych miejscowości (10-50 km) zaczynają widzieć korzyści lekceważąc zagrożenia.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego