Skandal Topco - NIE dla ATOMU w LUBIATOWIE

Idź do spisu treści

Menu główne:

Skandal Topco

„Skandal TEPCO” ! Ciągłe fałszowanie dokumentacji i ukrywanie awarii w elektrowniach jądrowych

W Japonii zdarzyło się szereg znaczących wypadków nuklearnych jak np. wyciek sodu (1995), wybuch beczki asfaltu (1997), krytyczny wypadek w 1999 r. Każdorazowo firmy energetyczne zgłaszały, że elektrownie jądrowe są prowadzone zgodnie z zasadami Systemu Jakości. Od 2002 roku pojawiło się szereg skandali. Wtedy to po raz pierwszy Agencja Bezpieczeństwa Nuklearnego Japonii (NISA) podała do publicznej wiadomości, że Tokyo Electric Power Company (TEPCO) fałszował raporty z inspekcji i ukrywał to przez wiele lat. W ten sposób TEPCO ukrywał pęknięcia konstrukcji reaktorów jądrowych w 13 z 17 posiadanych oraz fakt ich napraw.  W fałszowaniu dokumentacji brał udział również General Electric International Inc.. Zostało potwierdzone co najmniej 29 przypadków fałszerstwa dokumentacji z inspekcji. Podobne pęknięcia konstrukcji reaktorów jak w Japonii stwierdzono również w takich krajach jak Stany Zjednoczone, Szwecja, Hiszpania i Niemcy.
Fałszerstwa TEPCO polegały nie tylko na fałszowaniu dokumentacji i usuwaniu dowodów uszkodzeń ale również na odpowiednim „przygotowaniu” urządzeń do inspekcji tak, aby pozorowały poprawne działanie.
Według szeregu źródeł informacji  Ministry of International Economy and Industry  Japonii (MITI) poleciło przedsiębiorstwom energetyki jądrowej ukryć raporty wypadków. Przyjmuje się że „skandal TEPCO” jest wierzchołkiem góry lodowej. Pełnia bezprawia realizowanego przez koncerny energetyki jądrowej i biurokratyczny system nie została jeszcze wyjaśniona. Jednocześnie administracja rządowa usiłuje złagodzić przepisy bezpieczeństwa nuklearnego. Artykuł podaje, że Japonia powinna wycofać się z energetyki jądrowej, o której bezpieczeństwo dba się tylko fałszerstwami. Poniższe wykresy pokazują okresy trwania poszczególnych inspekcji bezpieczeństwa i jakości oraz przypadki fałszowania dokumentacji celem ukrycia niesprawności reaktorów jądrowych.

Więcej:

http://cnic.jp/english/newsletter/nit92/index.html
http://cnic.jp/english/newsletter/nit92/nit92articles/nit92coverup.html
http://cnic.jp/english/newsletter/nit92/nit92articles/nit92coverupdata.html 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego