Powietrze z kominów promieniuje jak podczas permanentnej awarii ! - NIE dla ATOMU w LUBIATOWIE

Idź do spisu treści

Menu główne:

Powietrze z kominów promieniuje jak podczas permanentnej awarii !

AKTUALNOŚCI > Rok 2012 > Wrzesień 2012

Powietrze z kominów promieniuje jak podczas permanentnej awarii. Ludność miejscowa ciągle wdycha promieniotwórcze powietrze !!!

Rozmowa z Yannick Rousselet z Energie-Campaigner, Greenpeace, która już  od 20 lat zajmuje się wpływem tych zakładów na środowisko.


Przy okazji (…) badań, zwróciliśmy uwagę na jeszcze inny problem: emisje gazowe. Zastanawialiśmy się, w jaki sposób można dokonać ich pomiarów. Najlepszym sposobem okazało się zainstalowanie trzech latawców nad kominami chłodniczymi. Do każdego latawca wzdłuż linki sterującej przymocowany był wąż. Nad kominami zassaliśmy powietrze i w ten sposób okazało się, co takie powietrze zawierało. Znaleźliśmy ekstremalnie wysokie wartości, dziesiątki tysięcy Becquereli na 1 litr powietrza, wszystkich radioaktywnych produktów z kompleksu La Hague. Do tej pory nikt tego nigdy nie zmierzył. W wyniku dalszych pomiarów kryptonu w okolicy, zadaliśmy sobie pytanie: co właściwie się tam dzieje? Do tego celu wykorzystaliśmy amerykański program komputerowy, ten sam, który posiada Cogima, aby obserwować rozprzestrzenianie się kryptonu 85.


Wyszliśmy od źródła kryptonu i zaczęliśmy mierzyć jego rozchodzenie się. W ciągu 2-3 dni, w zależności od siły i kierunku wiatru, była zagrożona cała Europa. Prowadziliśmy eksperymenty, poprzez które stwierdziliśmy, kiedy tutaj w La Hague, materiał promieniotwórczy był przecinany, kiedy na dachu uniwersytetu w Gandawie w Belgii, a kiedy na dachu uniwersytetu w Genewie.


Te emisje w La Hague odpowiadają ciągłej awarii, jak gdyby była awaria reaktora z nieustającą emisją radioaktywną. Znajdujemy się tutaj w permanentnej, ale legalnej sytuacji awaryjnej.


Próbki pobrane wokół La Hague były analizowane przez Bruna Chareyron z CRIIRAD.


Próby, które pobrał Greenpeace za pomocą latawców, wykazują bardzo dużą aktywność kryptonu: 90 000 Becquereli / m³ powietrza wydalanego przez kominy. Jako że spaliny te wydzielane są trakcie każdego procesu uzdatniania prętów paliwowych, a więc podczas całego czasu pracy, można sądzić, że w niektórych okolicznych wsiach wartość kryptonu w ciągu roku wynosi permanentnie 1000 Bequarel / m³. Wartości te potwierdza Areva, a więc miejscowa ludność wokół La Hague ciągle wdycha krypton, tzn. radioaktywne powietrze.
Fabryka przerobu paliwa atomowego w La Hague posiada najdalej idące uprawnienia na świecie.


Proszę popatrzyć: tutaj mamy całkowitą ilość kryptonu, która została wyemitowana w powietrze podczas 500 naziemnych testów atomowych na świecie. Fabryka w La Hague tylko w 1999 r. wyemitowała więcej Kryptonu 85 w powietrze niż wszystkie próby atomowe przez dziesiątki lat.


Ze względu, że czas rozpadu połowicznego tego gazu wynosi 10 lat, w atmosferze zbiera się coraz więcej tego gazu. To widać wyraźnie na tutaj, na tym grafiku: od lat 60-tych do dzisiaj koncentracja kryptonu nad Biegunem Północnym ciągle wzrasta. Powodem tego są emisje z fabryk uzdatniania paliwa jądrowego, m. in. z La Hague.


Więcej na filmie od 46:50 do 52:20   
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego