Podsumowanie „spotkania informacyjnego” PGE 06 grudnia 2011 w Choczewie - NIE dla ATOMU w LUBIATOWIE

Idź do spisu treści

Menu główne:

Podsumowanie „spotkania informacyjnego” PGE 06 grudnia 2011 w Choczewie

PODSUMOWANIE „SPOTKANIA INFORMACYJNEGO” PGE
w CHOCZEWIE  w sprawie lokalizacji ELEKTROWNI  JĄDROWEJ
w Lubiatowie  w „Mikołajki” dnia 6
grudnia 2011


Przedstawiciele PGE, przybyli na spotkanie do Choczewa, rzadko udzielali jednoznacznych odpowiedzi. Odpowiedź na pytanie brzmiała często "nie wiemy", nawet w przypadku ogólnych zagadnień, nie związanych z lokalizacją Lubiatowo. Przeważnie odpowiedzi na pytanie były ogólne, odbiegające od zasadniczego pytania lub nie na temat.
Biorąc pod uwagę, że w świecie polityki i biznesu, na poziomie reprezentowanym przez przybyłych Gości celem przekazania pewnej, istotnej informacji - brak odpowiedzi albo niejasną odpowiedź należy traktować pesymistycznie jako treść niekorzystną dla rozmówcy -  łączny wynik wypowiedzi można  podsumować negatywnie. Z takimi odczuciami zakończyło się spotkanie PGE z mieszkańcami gminy Choczewo. Poniżej podajemy  główne problemy poruszane przez mieszkańców i wnioski wynikłe z wypowiedzi przedstawicieli PGE:

- Wydaje się, że decyzja o lokalizacji jednej lub dwóch elektrowni na wybrzeżu polskim jest już zdecydowana ale nie upubliczniona. Taki wniosek nasuwa się również  z postępowania poprzedniego Wójta. Przedstawiciele PGE nie potwierdzili tej wiadomości.
- Podobno na skutek zdecydowanych sprzeciwów zainteresowanych obywateli, trzecia lokalizacja w okolicy Mielna, na zachodzie Polski, została już przez PGE odrzucona. Pozostały lokalizacje w Lubiatowie/Kopalinie i Żarnowcu. Oczywiście, przedstawiciel PGE zdementował te informacje.
- PGE przewiduje wzbogacać majątek Urzędu Gminy poprzez standardowo ustanowione podatki od nieruchomości i ewentualnie inne nakazane prawem. PGE nie zamierza wspomagać społeczności lokalnej poprzez dobrowolne inwestowanie w infrastrukturę lokalną jak np. budowę i wyposażenie przedszkoli itp. To ma należeć wyłącznie do obowiązków Urzędu Gminy, z podatków odprowadzanych przez Elektrownię Jądrową. - Nieruchomości w otoczeniu bliższym i dalszym Elektrowni Jądrowej stracą na wartości. Przedstawiciele PGE nie przewidują rekompensat za udowodnioną utratę wartości bądź użyteczności nieruchomości lub budynków.
- Należy spodziewać się dużej rotacji ludności i nieruchomości od momentu oficjalnego powiadomienia o podjęciu decyzji budowy. Skutki tych decyzji mogą być wymuszone nową sytuacją a jednocześnie przynieść duże straty finansowe.
- W okolicy elektrowni zostaną wprowadzone przepisy SECURITY.
PGE uniknęło wyjaśnienia szczegółowego jaka jest treść tych standardowych przepisów.
Z późniejszego pół-zdania wiadomo, że obejmują  one ustanowienie 800 metrowego pasa ochronnego, w którym nie wolno będzie stawiać budynków , nie będzie można prowadzić działalności  użyteczności publicznej (przedszkola, żłobki, oświata, biblioteki, sklepy, wyżywienie, wynajem pokoi dla grup zorganizowanych).
- Prawdopodobnie istnieją kolejne strefy bezpieczeństwa (6 km, 25 km), w których życie i funkcjonowanie mieszkańców Lubiatowa/Kopalina i dalszej okolicy będzie ściśle monitorowane, a odstępstwa natychmiast karane i likwidowane.
- Należy spodziewać się, że w początkowym okresie budowy, a może i później przez okres około 8-13 lat, obecne drogi dojazdowe do Lubiatowa/Kopalina i Gminy Choczewo jako całości, będą zablokowane przez ruch ciężarówek i wywrotek.
- Zainteresowanie turystyczne Gminy Choczewo będzie maleć od  momentu ogłoszenia decyzji i zmaleje do zera od chwili rozpoczęcia budowy.
- PGE nie daje żadnej gwarancji, że przyjezdni pracownicy budowlani będą przynosić korzyści finansowe z wynajmu budynków. Można spodziewać się wybudowania nowych, zamkniętych osiedli z infrastrukturą sklepów i usług tylko dla pracowników elektrowni. Podobnie wyglądała sprawa w przypadku budowy w Żarnowcu. Należy spodziewać się, że pojawią się sklepy i punkty usługowe wielkich przedsiębiorstw, przy których istniejąca w Choczewie i okolicy mniejsza i większa działalność gospodarcza nie wytrzyma konkurencji i upadnie.
- Wszystkie sprawy dotyczące rozwoju Gminy Choczewo będą podlegały samo-regulacji zgodnie zasadami krwiożerczego kapitalizmu.
- Przybycie kilku tysięcy przyjezdnych pracowników musi wywołać trudności z ładem i bezpieczeństwem publicznym. PGE nie jest stroną w tej sprawie.
- PGE przewiduje możliwość zatrudnienia mieszkańców, ale nie zobowiązuje się do tego.
- Na terenie budowy będą obowiązywać standardowe zasady SECURITY, również względem pracowników budowlanych. Przykładowo, w przypadku wykrycia objawów alkoholowych albo narkotykowych jak np. stan nietrzeźwości, ka c i innych pozostałości widoczne wzrokowo, węchem, balonikiem, testerem alkoholu  - pracownik będzie natychmiast zwolniony z pracy. Testy alkoholowe balonikiem, testerem albo pobraniem krwi, testy narkotykowe przez pobranie moczu przed wejściem codziennym na teren budowy oraz okresowo w sposób niezapowiedziany oraz przed zatrudnieniem są oczywiste i obowiązkowe w przypadku takiego SECURITY. Jest to zarówno uciążliwe jak i uwłaczające godności człowieka.
- Należy spodziewać się, że tereny rolne i inne potrzebne pod przesyłowe linie energetyczne będą podlegać przejęciu od obywateli zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem (jak rozumiem, nowo wprowadzone w Polsce przepisy pozwalają na przymusowe wywłaszczenie nieruchomości nawet bez zgody właścicieli po cenie innej niż żądane przez tych właścicieli. Te nowe przepisy wynikły z doświadczeń przy budowie autostrad w Polsce).
- PGE jest świadoma że najbardziej zainteresowanymi osobami są obywatele, którzy wykupili działki nieruchomości w Lubiatowie i Kopalinie w celach rekreacyjnych albo zarobkowych z uwagi na  walory turystyczne okolicy. PGE jest świadoma, że ci obywatele stanowią 75 %  głównych zainteresowanych problematyką budowy Elektrowni Jądrowej oraz że oni przebywają w rejonie Gminy Choczewo tylko w sezonie letnim, zamieszkując normalnie daleko w Polsce. PGE nie zamierza informować tych obywateli o terminach spotkań ani o treści spotkań pomimo, że cała treść Audio i Video spotkania była rejestrowana dwoma kamerami cyfrowymi (twarze i sylwetki przybyłych Zainteresowanych były rejestrowane z przodu, z profilu i z tyłu przez operatorów PGE).
- Nie zaobserwowano zbytniej aktywności redaktorów Gazet, Telewizji ani Radia względem osób zadających najbardziej rzeczowe pytania bądź oświadczenia. Wyczekujemy z ciekawością jakiej treści wywiady i z kim zostaną upublicznione.
Budżet państwa polskiego ustanowiony na reklamę dla PGE znacznie przekracza możliwości organizacji GREENPEACE w tym zakresie.
Obywatele gminy Choczewo i każdy Polak, zainteresowany problematyką budowy Elektrowni Jądrowej w Lubiatowie/Kopalinie, mogą liczyć na samo-zorganizowanie się i  wzorem gminy Gąski, podejmować wspólnie działania  w celach wyrażenia zdecydowanego sprzeciwu dla tej lokalizacji i budowy elektrowni atomowej. Nikt za nas tego nie załatwi, sami musimy troszczyć się o swoje prawo do bezpiecznego życia. W tej trudnej sytuacji nie jesteśmy jednak sami – Gąski pokazały, że można !

             KO "NIE dla ATOMU w Lubiatowie"

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego