Planowane kopalnie uranu w Polsce - NIE dla ATOMU w LUBIATOWIE

Idź do spisu treści

Menu główne:

Planowane kopalnie uranu w Polsce

O co chodzi?
Jednym z kierunków działań polskiego rządu zgodnym z planem rozwoju energetyki jądrowej jest poszukiwanie i wydobywanie rud uranu na terenie dużej części Polski. Choć elektrowni jeszcze nie ma to firmy poszukiwawcze wietrząc „sukces biznesowy” starają się o koncesje na poszukiwanie rud promieniotwórczych. Wiercenia badawcze planowane są w wielu rejonach Polski:  Województwa Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Świętokrzyskie, Podkarpackie, Opolskie, Śląskie, Dolnośląskie. Mówi się, że jedne z najbogatszych złóż uranu znajdują się wzdłuż Gdańska i Sopotu. Podobno politycy nie wiedzą na razie co zrobić z tą aglomeracją…
Uran w Polsce
 
                         

         

Uran w PodlaskimUran przy Zalewie Wiślanym (Malbork – Gdańsk – Krynica Morska – Braniewo – Frombork – Pasłęk - Prabuty)Uran w Sudetach
   
            

Uran w bieszczadach

                  
Wiąże się ono z wieloma niebezpieczeństwami, niezależnie od metod pozyskiwania surowca. Każda z nich kończy się degradacją środowiska na dużą skalę. Nie ma na świecie kopalń, czynnych lub nie, które nie doprowadziłby do skażenia środowiska. Takich kopalni po prostu nie ma! Praktyka pokazuje, że po uzyskaniu „sukcesu biznesowego” firma znika z rynku, a problem pozostaje w postaci hałd, zbiorników poflotacyjnych, hektolitrów kwasów wpuszczonych w ziemię. Najbardziej cierpią na tym zasoby czystej wody. Rekultywacją terenu ”musi” zająć się państwo, a kosztuje to gigantyczne pieniądze, i przynosi marny efekt. Próby poszukiwania rud uranu w Sudetach stoją w sprzeczności ze strategią regionu, która zmierza do wykorzystania jego turystycznego potencjału. Tam gdzie działają kopalnie, lub nawet tam gdzie poszukuje się uranu, nie ma turystyki!!! Konsekwencją tych działań jest zniszczenie środowiska i koniec marzeń o turystycznym wykorzystaniu niepowtarzalnych walorów przyrodniczych i kulturowych danego regionu. Czy warto ryzykować, kierując się chciwością firm wydobywczych i energetycznych oraz krótkowzrocznością polityków? Już rozpoczęły się procedury zmierzające do udzielenia koncesji na poszukiwania rudy uranu w Sudetach. To już się dzieje! Bez wcześniejszej dyskusji! Pomimo obecnych wyników dyskusji !
Budzi to nasz głęboki sprzeciw! Najważniejszym „surowcem strategicznym” są ludzie! Obowiązkiem państwa jest dbanie o dobro obywateli a nie rujnowanie im życia wraz z otaczającą ich przyrodą. To my jesteśmy państwem.  O  to chodzi !

Film informacyjny:Źródło 1: http://www.uranstop.pl
Źródło 2: Raporty z prac zamawianych przez Ministra Środowiska, Ocena możliwości występowania mineralizacji uranowej w Polsce na podstawie wyników prac geologiczno-poszukiwawczych. Przegląd Geologiczny, vol. 59, nr 2, 2011. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego