O nas - NIE dla ATOMU w LUBIATOWIE

Idź do spisu treści

Menu główne:

O nas

INFORMACJE

Komitet Obywatelski "NIE dla ATOMU w LUBIATOWIE", reprezentuje tych mieszkańców Gminy Choczewo, którzy nie zgadzają się na lokalizację Elektrowni Jądrowej w odległości mniejszej niż 15 km od zabudowań mieszkalnych w Lubiatowie oraz w obszarze Krajobrazu Chronionego.

Działania Komitetu Obywatelskiego „NIE dla ATOMU w LUBIATOWIE” zmierzają do:

- podjęcia Uchwały Rady Gminy sprzeciwiającej się koncepcji budowy Elektrowni Jądrowej w Lubiatowie – Kopalinie, będącej sprzeczną z dotychczasowym planem zagospodarowania terenów,

- określenia jasnych zasad polityki Gminy Choczewo zgodnie z dotychczasowym planem zagospodarowania przestrzennego, przewidującym zabudowę turystyczną i rekreacyjną na terenie gminy a w szczególności w pasie nadmorskim i wsi nastawionych na turystykę, uwzględniającą postulaty Komitetu Obywatelskiego, zmierzające do:

a) ochrony środowiska przyrodniczego jako głównych walorów gminy Choczewo,

b) prawa do godnego życia zgodnie z ustawą o ochronie dóbr osobistych,

c) zapewnienia rozwoju budownictwa mieszkaniowego poprzez ochronę prawa do posiadanej nieruchomości.

d) ochrony terenów atrakcyjnych turystycznie i rozwój turystyki jako źródła dochodu części mieszkańców gminy Choczewo.

Członkowie Komitetu Prestacyjnego opierają się na zapisach zawartych w Strategii i Studium Rozwoju gminy Choczewo oraz poszczególnych Sołectw, dotyczących zrównoważonego rozwoju. Rozwój ten dotyczy zarówno walorów turystyczno-przyrodniczych Gminy jak również konieczności wykorzystania różnych źródeł tzw.„ zielonej energii”.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego