Nie można odfiltrować pierwiastków promieniotwórczych? - NIE dla ATOMU w LUBIATOWIE

Idź do spisu treści

Menu główne:

Nie można odfiltrować pierwiastków promieniotwórczych?

AKTUALNOŚCI > Rok 2012 > Wrzesień 2012

Nie można odfiltrować pierwiastków promieniotwórczych? No problem – Zmienimy normy bezpiecznego promieniowania!

Niektóre izotopy radioaktywne jak tryt i krypton 85 są bardzo trudne do wyfiltrowania. Jest to bardzo kosztowny proces technologiczny. Ale fabryka w La Hague ma oficjalne zezwolenie na ich częściowe lub nawet w całości emisje w środowisko naturalne. To zezwolenie wydało ASN (Autorite de surete Nucleaire) – Urząd Bezpieczeństwa Jądrowego kontrolujący wszystkie francuskie podmioty jądrowe.


Rozmowa z André-Claude Lacoste, Dyrektorem Generalnym ASN.

Pytanie: W jaki sposób ustala się wartości emisyjne?
André-Claude Lacoste: W międzyczasie jest to postępowanie, w którym to operator, a więc Areva informuje nas, że będą chcieli dotrzymać takich a takich wartości emisyjnych. Pierwszym naszym działaniem jest techniczna weryfikacja podjętego przez Arevę zadania, tzn. czy zamierzane wartości emisyjne są technicznie wykonalne. W tym przypadku polegamy na opinii Instytut Ochrony Radiologicznej i Bezpieczeństwa Jądrowego (L'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire -IRSN). Następnie sprawdzamy, jaki wpływ mają zaproponowane wartości emisyjne na środowisko i jego mieszkańców i w końcu staramy się wydać zezwolenie na możliwie niskie wartości emisyjne, które są do zaakceptowania przez obie strony.

Pytanie: Podczas przecinania prętów reaktorowych powstają różne gazy, m. in. rzadki gaz krypton 85, którego nie da się wyłapać, wyfiltrować. Czy w tym przypadku nie jest tak, że przyjęta norma emisyjna jest proporcjonalna do aktywności produkcyjnej zakładów? Czy to prawda?

André-Claude Lacoste: W takim przypadku mówimy Cogema: zbadajcie, w jaki sposób, poprzez zmiany technologiczne, można wyfiltrować taki a taki niepożądany produkt uboczny. Podajemy termin, kiedy to mają być zaprezentowane wyniki takich badań.

Pytanie: Czy można wyfiltrować krypton 85?
André-Claude Lacoste: Do dzisiaj nie da się. Prosiliśmy Cogema o redukcję emisji, ale to nie jest proste.

Więcej na filmie od 52:20 do 54:19

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego