Miejsca pracy w Elektrowni jądrowej - NIE dla ATOMU w LUBIATOWIE

Idź do spisu treści

Menu główne:

Miejsca pracy w Elektrowni jądrowej

RODZAJE ENERGII > Energia Jądrowa > Praca w elektrowni jądrowej
Kategorie wymaganego personelu dla Elektrowni Jądrowej

Typy stanowisk

Liczba zatrudnionych

1
11

Personel ochrony fizycznej, straż pożarna

70

2

Inżynierowie projektu

30

3

Technicy chemicy

20

4

Inżynierowie jądrowi

25

5

Obsługa administracyjna, analitycy, pozostały personel

335

6

Technicy utrzymania ruchu - w tym elektrycy, technicy układów pomiarowych i sterujących, mechanicy*

135

7

Inżynierowie mechanicy

15

8

Inżynierowie budowlani

5

         Personel szkoleniowy

35

9

Operatorzy sterowania i wyposażenia bloku

75

Inżynierowie komputerowi, inżynierowie elektrycy oraz inżynierowie systemów pomiarowych i sterujących

20

10

Technicy ochrony radiologicznej i zarządzanie odpadami radioaktywnymi

35

Ogółem

800

Miejsca pracy w funkcjonującej Elektrowni Jądrowej

* W tym: elektrycy, technicy układów pomiarowych i sterujących, mechanicy
Źródło: Kształcenie i szkolenie personelu dla potrzeb energetyki jądrowej, Dr Robert L. Long
Liczba miejsc pracy w elektrowni jądrowej jest mała i wymaga wysokiego wykształcenia, doświadczenia pracy w zawodzie, predyspozycji umysłowych, bardzo dobrego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego.
Praca w turystyce nie wymaga wysokiego wykształcenia i może zapewnić dużo większą liczbę miejsc pracy.


Wpływ elektrowni jądrowych na rynek pracy
Inwestycja atomowa wymaga także rozważenia pod kątem jej wpływu na rynek pracy. Brak tu dokładnych analiz, jednak dostępne informacje pozwalają wysnuć pewne wnioski. Do obsługi elektrowni atomowej potrzebnych jest mniej pracowników niż w przypadku elektrowni konwencjonalnej. Elektrownia atomowa o mocy 2,5 tys. MW może być obsługiwana przez ok. 1000 osób, z których ok. 70% stanowią ludzie z wyższym wykształceniem 15. Trudno więc liczyć, że osoby zwalniane z elektrowni konwencjonalnych znajdą zatrudnienie przy obsłudze reaktorów jądrowych. Konsekwencją inwestycji w atom będzie zmniejszenie wydobycia węgla i, co za tym idzie, zmniejszenie liczby zatrudnionych w kopalniach. Mając na uwadze potrzeby rynku pracy, budowa elektrowni atomowych nie wydaje się najlepszym rozwiązaniem.

Inwestycja w energetykę jądrową wymaga również odpowiednich kadr. Według prezesa Polskiej Agencji Atomistyki, w kraju brakuje nie tylko specjalistów, lecz także kadr szkoleniowych oraz ludzi, którzy w sposób kompetentny mogliby prowadzić rozmowy z wykonawcami elektrowni. Nie ulega więc wątpliwości, iż zarówno do budowy reaktora, jak również później, przynajmniej w początkowej fazie, do jego obsługi niezbędne będzie nawiązanie współpracy z podmiotami zagranicznymi. Dlatego dobrym rozwiązaniem wydaje się planowany udział w budowie nowej elektrowni jądrowej w Ignalinie na Litwie.
15 - Dla porównania, np. Elektrownia „Rybnik" o mocy 1775 MW (największa elektrownia na Górnym Śląsku) zatrudnia 1109 osób, z czego tylko 16% ma wyższe wykształcenie.

V. Podsumowanie
Budowa elektrowni atomowej w Polsce musi być poprzedzona rzetelnymi analizami dotyczącymi przede wszystkim opłacalności inwestycji, wpływu na krajowy rynek pracy, oddziaływań na środowisko i kwestii związanych z bezpieczeństwem. Konieczne jest przestudiowanie alternatywnych scenariuszy zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną. Inwestowanie w ten rodzaj elektrowni musi uzyskać akceptację społeczną - dziś bardzo wielu Polaków jest przeciwnych energetyce jądrowej. Trzeba też pamiętać, iż ewentualna budowa elektrowni atomowej będzie wymagała uprzedniego opracowania podstaw prawnych dla całego przedsięwzięcia.
Krzysztof Borowski - współpracownik Biura Analiz Sejmowych. Zajmuje się analizą rozwiązań prawnych funkcjonujących w krajach UE.

Źródło: www.elektrownieatomowe.info


OFERTY PRACY ZNALEZIONE W INTERNECIE

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego