Były prezydent Rosji o energetyce jądrowej i odnawialnej. Co Poznajatom.pl i Atomowy Autobus ? - NIE dla ATOMU w LUBIATOWIE

Idź do spisu treści

Menu główne:

Były prezydent Rosji o energetyce jądrowej i odnawialnej. Co Poznajatom.pl i Atomowy Autobus ?

AKTUALNOŚCI > Rok 2013 > Styczeń 2013

Michaił Gorbaczow - były prezydent Rosji o energetyce jądrowej i odnawialnej. Co na to organizatorzy kampanii „informacyjnej” Poznaj Atom i prezenterzy Atomowego Autobusu?

Artykuł polecamy prezenterom Atomowego Autobusu 2012
, którzy starali się marginalizować tragiczne skutki katastrofy w Czernobylu jak również podważali wiele poglądów przedstawionych przez głowę państwa, jednego z głównych mocarstw naszej planety .

Michał Gorbaczow (2011): Katastrofalny wypadek
w 1986 roku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu na Ukrainie był jedną z najgorszych katastrof spowodowanych przez człowieka XX wieku. Dwie i pół dekady później ta awaria jądrowa ofiaruje wiele lekcji.

Wstępne raporty o awarii były ostrożne w tonie i dopiero następnego dnia, 27 kwietnia dowiedzieliśmy się, że w elektrowni jądrowej miała miejsce eksplozja,  co najmniej dwie osoby zostały zabite, a materiał radioaktywny został rozniesiony z wiatrem. Jednak International Media zaczął już mówić o radioaktywnego obłoku. bardziej konkretne informacje otrzymaliśmy w dniu 28 kwietnia i rozpoczęło się informowanie społeczeństwa o poważnej klęsce.

Pomimo  wysiłków nadal występował pożar i promieniowanie, władze rozpoczęły  ewakuację miejscowej ludności Związku Radzieckiego. W ciągu około 10 dni pożaru reaktora środki promieniotwórcze rozprzestrzeniły się w trzech regionach Związku Radzieckiego:  na Ukrainie, Białorusi, większości europejskiej części Rosji i poza nią.

Dzięki odwadze tysięcy ratowników, liczba ofiar i rozprzestrzenianie poważnie ograniczyły
konsekwencje. Nastąpiło wiele długotrwałych uszkodzeń.  
Około 50 pracowników zmarło walcząc z ogniem i stopieniem rdzenia reaktora a następne 4000 bądź więcej zgonów  nastąpiło na skutek wydzielania się radioaktywnych substancji. Dawka promieniowania w elektrowni podczas wypadku oszacowano na ponad 20.000 rentgenów na godzinę, czyli około 40 razy wyższą od dawki śmiertelnej określonej przez Międzynarodową Organizację zdrowia WHO. Zidentyfikowano 237 pracowników z ostrą chorobą popromienną.
Natychmiast po wypadku ewakuowano z rejonu ponad 135.000 osób w tym całe miasto Prypeć , a drugie ponad 200.000 w kolejnych miesiącach. Siłę opadu radioaktywnego ilustruje fakt, że w ciągu zaledwie kilku godzin po awarii 26 kwietnia, alarmowy poziom promieniowania został przekroczony w Forsmark (Szwecja), ponad 700 mil od Czarnobyla. Dziś wiem, że około 77.000 mil kwadratowych terytorium w Europie i byłym Związku Radzieckim zostało zanieczyszczone opadem radioaktywnym, pozostawiając długotrwałe wyzwania dla flory, fauny, wody, środowiska i zdrowia ludzkiego.
Dziesiątki miliardów dolarów zostało wydanych na walkę ze skutkami awarii. Musimy nadal z powagą badać długoterminowe skutki awarii dla zdrowia publicznego i ochrony środowiska aby lepiej zrozumieć związek między promieniowaniem i życiem ludzkim.

Dwudziesta piąta rocznica katastrofy w Czarnobylu jest ważnym historycznym kamieniem milowym, aby przypomnieć sobie o tym.

To była
straszliwa katastrofa z powodu bezpośrednich kosztów ludzkich, dużych przestrzeni zatrutej ziemi, skali przemieszczenia populacji ludzi, ogromu utraty źródeł utrzymania ludzi i długoterminowych urazów poniesionych przez osoby fizyczne. Ofiary tragedii dotknął kryzys, którego nie mogli zrozumieć i wobec którego nie mieli ochrony. Ogromne szkody materialne wyrządzone przez awarię odgrywają małe znaczenie w porównaniu z bieżącymi kosztami ludzi. Prawdziwy zakres
tragedii wciąż pozostaje poza zasięgiem zrozumienia
realności zagrożenia nuklearnego.
Jest to również symbol ryzyka nowoczesnej technologii.
Choć stare konstrukcje radzieckich reaktorów jądrowych nie są już produkowane,  
wciąż musimy być dziś bardzo ostrożni podczas budowy i eksploatacji elektrowni jądrowych na całym świecie. Czarnobyl jest znakiem ostrzegawczym.
Należy rozumieć, że
energia jądrowa nie jest lekiem na samowystarczalność energetyczną ani zmiany klimatyczne, na którą się powołują niektórzy obserwatorzy. Efektywność wydatków  na energetykę jądrową jest też przesadzona bo rzeczywisty koszt nie uwzględnia wielu ukrytych kosztów.
Przykładowo, w Stanach Zjednoczonych
bezpośrednie dotacje do energetyki jądrowej wynosiły
115 miliardów dolarów pomiędzy 1947 i 1999 rokiem, a
dodatkowe pośrednie dotacje w postaci subwencji to 145 miliardów dolarów. W przeciwieństwie, dotacje na energię wiatrową i słoneczną razem wzięte w tym samym okresie wyniosły tylko 5,5 miliardów dolarów.
Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo środowiska,
świat musi szybko przejść na efektywne, bezpieczne i odnawialne źródła energii, które będą przynosić ogromne korzyści ekonomiczne, społeczne i  dla środowiska. Ponieważ populacja ludzka będzie się rozwijać, a zapotrzebowanie na wytwarzanie energii rośnie, musimy inwestować w alternatywne i bardziej zrównoważone źródła energii wiatrowej, słonecznej, geotermalnej i wodnej oraz efektywność energetyczną, jako bezpieczniejsze, bardziej wydajne i tańsze kierunki spełnienia potrzeb energetycznych i ochrony naszej kruchej planety.
Zamknięty charakter i tajemniczość energetyki jądrowej, doświadczyła już  około 150 znaczących wycieków promieniowania w elektrowniach jądrowych na całym świecie przed pożarem w Czernobylu, znacznie przyczyniły się do wypadku i utrudnienia reakcji. Potrzebujemy pełnej przejrzystości i publicznego nadzoru i regulacji energetyki jądrowej dzisiaj, wraz z pełną
gotowością i mechanizmami reakcji.
Po ciężkich szkodach wyrządzonych przez grupy terrorystyczne w Nowym Jorku, Moskwie, Madrycie, Tokio, Bali i w innych miejscach w ciągu ostatnich 15 lat, musimy bardzo starannie rozważyć
podatność paliwa do reaktora w basenach, suchych beczkach paliwa, magazynach, i związanych z nimi materiałami rozszczepialnymi i urządzeniami do sabotażu, ataku i kradzieży. Podczas
Katastrofa w Czarnobylu była przypadkowa. Dzisiejsza katastrofa może być bardzo dobrze
zaplanowana.
Szczególnie należy zwrócić uwagę na kontrolę broni i materiałów masowego zniszczenia,  tym przypadku nuklearnego. Materiały takie jak wysoko wzbogacony uran i pluton winny być poza zasięgiem terrorystów.
Miejmy wszyscy w pamięci Czarnobyl, nie tylko ze względu na
negatywny wpływ na Ukrainę,
Białoruś, Rosję i Europę
, ale także jako światło nadziei na bezpieczniejszą i bardziej
zrównoważoną przyszłość.

Autor oryginalnego artykułu:
Michaił Gorbaczow,  były prezydent Związku Radzieckiego, otrzymał w 1990 Pokojową Nagrodę Nobla za pierwszoplanową rolę w zakończeniu Zimnej Wojny. Obecnie jest założycielem Green Cross
International, Climate Change Task Force oraz kieruje pracami  Green Cross w uzdrawianiu szkód czernobylskiej awarii.

Podobne poglądy przedstawiali: Shankar Sharma, Power Policy Analyst, Indie; Dr. Michael I. Niman, profesor Journalism and Media Studies at Bufallo State College; Dr. A Gopala Krishnan; Dr. Balaraman; Dr. Helen Caldicott (Physicians for Social Responsibility); Peter Bradford (Former Commissioner, US Nuclear Regulatory commission).

Źródło: Mikhail Gorbachev, Chernobyl 25 years later: Many lessons learned,
http://bos.sagepub.com/content/67/2/77
http://d-sector.org/pdfs/The-Role-of-Nuclear-Power-in-India.pdf
https://groups.google.com/group/greenyouth/msg/79009cb72873321f?dmode=source&output=gplain&noredirect

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego