List intencyjny 2011 a już w 2012 pominięcie przetargu? - NIE dla ATOMU w LUBIATOWIE

Idź do spisu treści

Menu główne:

List intencyjny 2011 a już w 2012 pominięcie przetargu?

AKTUALNOŚCI > Rok 2012 > Listopad 2012
Fragment audycji radiowiej z Ministrem Skarby Państwa.
Elektrownia Jądrowa bez przetargu.
08.11.2012 Radio PR3

List intencyjny Polski z Francją na dostawę dwóch reaktorów w 2011 a już w 2012 mamy pominięcie przetargu ?
Wygląda, że wszystko było zaplanowane i jest realizowane krok po kroku zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Czyżby konsultacje społeczne to fikcja wynikająca z konieczności spełnienia wymogów unijnych ?

Skrót:
Francuski koncern jądrowy AREVA podpisał z Polimexem-Mostostal SA (2011) deklarację intencyjną dotyczącą budowy dwóch bloków elektrowni  atomowej w Polsce oraz w zapewnieniu dostaw paliwa jądrowego.
AREVA, EPR (2012) przygotowują sobie polską kadrę jądrową – inżynieryjna i techniczną – poprzez  szkolenia, wyjazdy i wymiany. Ich celem jest “udzielenie wsparcia polskim specjalistom i zachęcenie ich do rozwijania energetyki atomowej w Polsce”.
Wykonawca polskiej elektrowni jądrowej zostanie wybrany bez przetargu (08.11.2012) by dać Polskiej Grupie Energetycznej większą swobodę przy wyborze konsorcjum mającego wybudować elektrownię jądrową. Rząd nie chce przeprowadzać procedury według zasad ustawy o zamówieniach publicznych. „Sprawdzamy, jak można przeprowadzić tę procedurę sprawniej (Mikołaj Budzanowski, minister skarbu państwa).

Spółka PGE Energia Jądrowa, atomowe ramię największej polskiej grupy energetycznej odpowiedzialnej za realizację inwestycji, opracowuje już szczegółowy regulamin postępowania, na podstawie którego będzie wybierane zwycięskie konsorcjum.

Nie mamy wątpliwości, że będzie, zgodnie z podpisanym listem intencyjnym – zwycięskim konsorcjum będzie AREVA !

Wybór wykonawcy bez przetargu może jednak ściągnąć na Polskę zainteresowanie Brukseli. Ominięcie prawa zamówień publicznych może zostać zakwestionowane przez organy Unii.

TEGO WŁAŚNIE “NASZEMU” RZĄDOWI ŻYCZYMY Z CAŁEGO SERCA !!!


Pełna treść:
Po cichu za plecami społeczeństwa

W dobie porzucania przez świat cywilizowany energetyki atomowej, rząd polski od 2009r po cichu podpisuje porozumienia z francuskim biznesem nukleranym oraz z sekundującą mu francuską administracją rządową. Zaangażowaniu Francji w “polski atom” trudno się dziwić: na kurczącym się rynku energetyki jądrowej, u progu ery źródeł odnawialnych, dla przeinwestowanego lewiatana nuklearnego  nowa zdobycz to prawdziwe złote jajo.

W dobie  mocnego trendu odchodzenia od atomu (stanowcze rządowe “nie dla atomu|” w   Niemczech, Belgii, Szwajcarii, Hiszpanii, Włoszech) widocznego nawet w takich molochach nuklearnych jak Francja (obietnica rządu ograniczenia do 2025r zasięgu energii atomowej z 75% do 50%)  polski premier Donald Tusk oświadcza w wywiadach prasowych, nawet już po katastrofie w Fukushimie, że “jest pewien, że energia atomowa jest dobrą alternatywą dla innych źródeł energi” oraz że “decyzja niemiecka zlikwidowania energetyki jądrowej do 2022r w żaden sposób nie wpływa na polskie stanowisko wobec atomu”. (Le Figaro).


La Tribune  (7.09.2012) wyraża zdziwienie, że w dobie podjęcia dezycji przez Hiszpanię o zamykaniu swoich elektrowni jądrowych, “Polska podejmuje rozpaczliwe próby zgromadzenia środków finansowych, żeby sobie zafundować jedną z takich właśnie”.  Polski rząd bije się, by zbudować elektrownię i zapewnić sobie 36% elektrycznej z atomu do roku 1930.  Gorączkowo tworzy akrobatyczne pomysły pozyskania 5-6 miliardów Euro na pierwszy blok atomowy z supermodnym, ale też cieszącym się reputacją najbardziej niebezpiecznego, francuskim reaktorem EPR.   Tym samym, który budzi masowe protesty społeczne w samej Francji (budowa Flamanville).   

W gorączkowym poszukiwaniu funduszy, rząd polski planował początkowo sprzedanie jednego ze swoich koncernów energetycznych, ENEA, do GDFSuez i EDF. Po niepowodzeniu, podjął próbę fuzji dwóch swoich największych koncernów energetycznych: PGE i ENERGI,  Po zablokowaniu operacji przez Unię Europejską na wiosnę br,  doprowadza, w kolejnej próbie – do zawarcia porozumienia 4  największych koncernów energetycznych w kraju (wszystkich z udziałem Skarbu Państwa) - PGE, Tauron Polska Energia, Enea  i giganta miedzi KGHM. Planuje uruchomienie pierwszej elektrowni w 2023 / 2024r. W szrankach wykonawców wymienia się francuską grupę EDF/AREVA, amerykańsko-japońską  Toshiba Westinghouse i konsorcjum amerykańsko-japońskie GE Hitachi. Zwłaszcza z AREVA / EDF łączą Polskę wielorakie umowy, oplatające ją od 2009.  II połowa 2012, ewidentnie należy do Areva w Polsce.

04.10.2012  - AREVA / EDF podpisują umowę z Energoprojektem na zrecz współpracy nuklearnej

Wg komunikatu prasowego Areva:
Areva, Electricité de France (EDF) i GE Hitachi Nuclear Energy wzmacniają swoją pozycję w polskim projekcie atomowym, kolejny krok od pierwszego porozumienia o współpracy z 2009r.  Koncerny podpisały umowy z Energoprojektem - Warszawa i Politechniką Warszawską. AREVA w specjalnie wydanym komunikacie prasowym podkreśla, że jej celem jest zbudowanie własnej sieci polskich podwykonawców,  którzy mają skonsumować ok. 50% całego budżetu przeznaczonego na inwestycję nuklearną
(pozostała połowa trafi oczywiście do kieszeni Francuzów).  

Areva et EDF podpisują umowę z Energoprojektem:
Dwa koncerny francuskie Areva i EDF ogłosiły podpisanie umowy z Energoprojektem, polska firmą inżynierii przemysłowej.  Współpraca wpisuje się w strategię lokalizacji biznesowej projektu poprzez włączenie dostawców polskich. To z kolei podwyższa poziom zabezpieczenia projektu w Polsce uruchomionego w 2009r i objętego umową o współpracy z Francją (2009).

17.10.2012 – AREVA - Umowa na dostawę składników paliwowych do Polski
(źródło: AOF, 17/10/2012 à 15:27 / Mis à jour le 17/10/2012 à 15:27, Ajouter un commentaire)
Ocena słabej wartości giełdowej akcji Areva na giełdzie (poradnik inwestora) – wg capital.fr

  • spółka bardzo polityczna (udziały 83% CEA i Państwo), stałe źrófło niepewności dla akcjonariusza,

  • wartość trudna do określenia dla inwestora,

  • niska przejrzystość finansowa,

  • wartość akcji bardzo niestabilna – podatność na debatę społeczną. Plany rozwoju energetyki atomowej poddane w   wątpliwość przez kraje rozwinięte

  • Budowa elektrowni EPR mocno ciąży na wynikach.15.09.2012 – AREVA / EDF formują polską kadrę techniczną dla energetyki jądrowej
Areva, EPR przygotowują sobie polską kadrę jądrową – inżynieryjna i techniczną – poprzez  szkolenia, wyjazdy i wymiany. Ich celem jest, wg komunikatu prasowego “udzielenie wsparcia polskim specjalistom i zachęcenie ich do rozwijania energetyki atomowej w Polsce”.

09. 07.2012 - Umowa Państwowej Agencji Atomistyki z jej odpowiednikiem francuskim ASN (Agence du Surete Nucleaire). Jej przedmiotem jest współpraca w zakresie wymiany informacji o  eksploatacji elektrowni, zarządzaniu paliwem i odpadami radioaktywnymi. Oczywiście – jak zawsze w takich wypowiedziach - na rzecz bezpieczeństwa.


Komunikat prasowy nie nadmienia, że ASN jako organ nadzoru oraz koncerny AREVA i EDF mają poważne problemy z bezpiecznym zarządzaniem elektrownią, paliwem i odpadami radioaktywnymi na własnym  terenie. Ostatnia awaria elektrowni jądrowej we Francji miała miejsce 25.10.2012 we Flamanville podczas uruchamiania bloku zapasowego (wyciek podczas próby uruchomienia reaktora po przeglądzie), a wcześniej 05.09.2012 w Fessenheim (Haut-Rhin) w czynnym reaktorze jądrowym, powodując emisję gazów i pary wodnej oraz poparzenia dłoni dziewięciu pracowników.  Do pożaru nie doszło. Odpowiadając na kolejny protest ekologów, ASN stwierdziła, że awaria “nie stanowi ryzyka dla bezpieczeństwa”.

Jak donosi Le Figaro - INFO LE FIGARO, tzw.stress-testy (testy awaryjności) przeprowadzane próbnie po katastrofie w Fukushimie  na zlecenie Unii Europejskiej wykazał braki w bezpieczeństwie wszystkich elektrowni atomowych we Francji, dla każdego z 58 reaktorów  jądrowych EDF.


21.04.2011- AREVA ma dostarczyć do Polski pierwszą elektrownię atomową

Francuski koncern jądrowy Areva podpisał z Polimexem-Mostostal SA 21.04.2011r  deklarację intencyjną dotyczącą budowy dwóch bloków elektrowni  atomowej w Polsce oraz w zapewnieniu dostaw paliwa jądrowego.

Wg komunikatu prasowego AREVA, porozumienie jest konsekwencją podjęcia przez polski rząd programu budowy 2 elektrowni atomowych, każdej o mocy 3000 Mwe.  
Wszystko wskazuje, że planowana jest budowa reaktorów typu EPR, jeszcze nigdzie w Europie nie uruchomionych, czyli tzw. wysokoenergetycznych, ciśnieniowych reaktorów III generacji. Reaktory EPR budzą powszechne protesty we Francji z racji niestabilności operacyjnej, zasilania toksycznym paliwem plutonowym  MOX i skali rażenie w razie awarii.

Szczegółowy zakres współpracy Areva / Polimex-Mostostal zostanie doprecyzowany przez obie strony w kolejnej fazie rozwoju polskiego projektu atomowego (czyli na obecnym etapie: kupowanie kota w worku).  

11.11.2009 - Na początku listopada 2009  Polska podpisała z Francją umowę o współpracy w zakresie energetyki jądrowej. Od tego czasu przedstawiciele koncernów  AREVA i EDF czterokrotnie już  spotkali się z polską stroną. W specjalnie wydanym komunikacie prasowym francuski concern AREVA i EDF zadeklarowały połączenie sił w pracy nad wspólnym projektem atomowym. Organizowano tzw “Dni Podwykonawcy” – w tym trzy pod egidą AREVA w Warszawie, Opolu i Wrocławiu oraz jedna w Gdańsku  przeprowadzona wspólnie przez AREVA / EDF.  “Dni Podwykonawcy” stanowią kontynuację strategii zaangażowania koncernów francuskich w budowę polskich elektrowni.


17.10.2012 (AREVA - Umowa na dostawę składników paliwowych dla Polski; Source : AOF; 17/10/2012 à 15:27 / Mis à jour le 17/10/2012 à 15:27; Ajouter un commentaire)

Ocena wartości giełdowej akcji Areva na giełdzie (poradnik inwestora) – wg capital.fr
Les points faibles de la valeur,

  • spółka bardzo polityczna (udziały 83% CEA i Państwo), stałe źródło niepewności dla akcjonariusza,

  • wartość trudna do określenia dla inwestora,

  • niska przejrzystość finansowa,

  • wartość akcji bardzo niestabilna – podatność na debatę społeczną. Plany rozwoju energetyki atomowej poddane w wątpliwość przez kraje rozwinięte,

  • Budowa elektrowni EPR mocno ciąży na wynikach.08.11.2012 - GAZETA PRAWNA (08.11.2012r. 03:34 “Atom wyjęty spod prawa”) podała:

Wykonawca polskiej elektrowni jądrowej zostanie wybrany bez przetargu - informuje Resort skarbu analizuje prawo unijne, by dać Polskiej Grupie Energetycznej większą swobodę przy wyborze konsorcjum mającego wybudować elektrownię jądrową.

Rząd nie chce przeprowadzać procedury według zasad ustawy o zamówieniach publicznych, bo te otwierają drogę do protestów przegranych w przetargu i wydłużenia całego procesu.

"Sprawdzamy, jak można przeprowadzić tę procedurę sprawniej, a jednocześnie w sposób transparentny" - mówi Mikołaj Budzanowski, minister skarbu państwa. Podobny mechanizm MSP zastosowało w przypadku wyboru konsorcjum budującego terminal LNG w 2009 r.
Z informacji "Dziennika Gazety Prawnej" wynika, że spółka PGE Energia Jądrowa, atomowe ramię największej polskiej grupy energetycznej odpowiedzialnej za realizację inwestycji, opracowuje już szczegółowy regulamin postępowania, na podstawie którego będzie wybierane zwycięskie konsorcjum.

Wybór wykonawcy bez przetargu może jednak ściągnąć na Polskę zainteresowanie Brukseli. Jak przypomina Hubert Tański, radca prawny w kancelarii CMS Cameron McKenna, ominięcie prawa zamówień publicznych może zostać zakwestionowane przez organy Unii.

TEGO WŁAŚNIE “NASZEMU” RZĄDOWI ŻYCZYMY Z CAŁEGO SERCA !!!

Źródła:

Oficjalne komunikaty prasowe EDF, Areva , GEH, PAA i  ASN / reuters

http://www.nuklearforum.ch/fr/actualites/e-bulletin/les-projets-nucleaires-de-la-pologne-prennent-de-lampleur

http://medias.edf.com/communiques-de-presse/tous-les-communiques-de-presse/communiques-2012/edf-et-areva-renforcent-leur-collaboration-pour-consolider-leur-reseau-de-fournisseurs-en-pologne-92913.html&return=54%2526page%253D2

http://www.bfmtv.com/economie/edf-signe-un-protocole-daccord-areva-pologne-351790.html

http://www.areva.com/FR/actualites-8877/pologne-areva-signe-un-protocole-d-accord-pour-la-construction-d-une-premiere-centrale-nucleaire.html

http://www.lefigaro.fr/societes/2012/10/01/20005-20121001ARTFIG00675-nucleaire-les-19-centrales-francaises-epinglees-par-l-ue.php?cmtpage=4

(http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2011/05/31/97002-20110531FILWWW00562-pologne-1ere-centrale-nucleaire-en-2020.php

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20120906trib000718161/nucleaire-l-espagne-ferme-une-centrale-la-pologne-veut-en-ouvrir-une.html

http://www.sfen.org/La-France-et-la-Pologne-signent-un

http://www.bfmtv.com/economie/asn-incident-niveau-1-a-centrale-nucleaire-flamanville-367420.html

http://www.polskieradio.pl/9/299/Artykul/720083,Tanszy-gaz-Nawet-kilkaset-zlotych-rocznie  Link - Mikołaj Budzanowski w "Salonie politycznym Trójki" 8.11.2012 – ikona kamery.

http://energetyka.wnp.pl/energetyka_atomowa/blotas-areva-piec-warunkow-budowy-w-polsce-elektrowni-atomowej,182507_1_0_0.html

http://energetyka.wnp.pl/energetyka_atomowa/przetarg-na-budowe-atomowki-nie-musi-byc-publiczny,183078_1_0_0.html

http://www.cire.pl/item,67705,1,0,0,0,0,0,dziennik-gazeta-prawna-atom-wyjety-spod-prawa.html

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego