Koszty EJ - Oszacowania kosztów energii elektrycznej - NIE dla ATOMU w LUBIATOWIE

Idź do spisu treści

Menu główne:

Koszty EJ - Oszacowania kosztów energii elektrycznej

AKTUALNOŚCI > Rok 2016 > Marzec 2016

Oszacowania kosztów energii elektrycznej z „pierwszej” polskiej elektrowni jądrowej przez prof. Strupczewskiego i „Lubiatowską Wydmę”


1. Ukryta „magia” wskaźnika LCOE

W swojej publikacji pt. „ Analiza i ocena kosztów energii elektrycznej z różnych źródeł energii w Polsce” prof. A. Strupczewski 1 podał ocenę kosztów inwestycyjnych związanych z budową, w Polsce, „pierwszej” elektrowni jądrowej. Niestety, z określonych względów, autor posłużył się, prezentując wyniki swojego „modelowania ekonomicznego”, definicją LCOE, która, naszym zdaniem, wielce utrudnia właściwą ocenę generowanych kosztów. Formalnie rzecz biorąc funkcja rzeczywista określająca całkowite nakłady inwestycyjne ma nośnik, który jest zazwyczaj mniejszy od okresu żywotności inwestycji. W swoim opracowaniu prof. Strupczewski (patrz: Tabela 1.1) zdefiniował okres „życia” elektrowni jądrowej na 60 lat, natomiast nośnik funkcji określającej całkowite nakłady inwestycyjne na 18 lat (patrz: str. 1-17 wspomnianego wyżej opracowania). Zatem, zgodnie z twierdzeniem o wartości średniej funkcji, uśrednianie powinno być przeprowadzone dla nośnika równego 18 lat, gdyż później funkcja zwana całkowite nakłady inwestycyjne nie jest zdefiniowana. Opisowo rzecz ujmując, sposób finansowania należy dopasować do propozycji kredytodawcy, a nie wymagań inwestora. Dlatego, w niniejszym opracowaniu, przedstawiamy prostą technikę formalną, pozwalającą na dokonanie porównań symulacji otrzymanych różnymi metodami. Na podstawie tego twierdzenia o wartości średniej funkcji otrzymujemy następujący wzór,
x = (KLCOE – Kf+O&M)TL/TC,             (1)
gdzie:
TL – czas „życia” elektrowni jądrowej [lata], KLCOE – koszty LCOE  [PLN/MWh], TC – czas kredytowania inwestycji [lata] Kf+O&M – koszty paliwa i O&M  [PLN/MWh] x – średni koszt produkcji energii elektrycznej (bez Kf+O&M) w okresie kredytowania inwestycji TC, konieczny do zbilansowania poniesionych nakładów [PLN/MWh],                 0 <  Kf+O&M  ≤   KLCOE ,  TL  ≥   TC .
Uwaga 1 Uwaga 1: procedura przedłużania nośnika funkcji całkowitych nakładów inwestycyjnych jest kwestią założenia (kwestia umowy), a więc formalnie nie jest jednoznaczna. Naszym zdaniem, do kosztów Kf+O&M należy doliczyć koszty zanieczyszczenia środowiska.
Przy wyprowadzeniu wzoru (1) złożono przedłużenie nośnika funkcji   całkowite nakłady inwestycyjne   na okres (TL - TC)  , używając jedynie kosztów paliwa  i O&M .
Interesuje nas tutaj przypadek 2*EPR, który Anglicy nazywają Hinkley Point C (HPC). Tabela 1

CZYTAJ WIĘCEJ... 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego