Konkurs fotograficzny - NIE dla ATOMU w LUBIATOWIE

Idź do spisu treści

Menu główne:

Konkurs fotograficzny

Najpiękniejsze Zdjęcie
WYDMY LUBIATOWSKIEJ
,
miejsca przewidzianego pod budowę

elektrowni jądrowej

EDYCJA 1 od 1.04.2012 - 7.04.2012
EDYCJA 2 od 8.04.2012 - 14.04.2012
EDYCJA 3 od 15.04.2012- 22.04.2012
EDYCJA 4 od 23.04.2012 - 30.04.2012
EDYCJA 5 od 01.05.2012 - 07.05.2012
EDYCJA 6 od 08.05.2012 - 15.05.2012
EDYCJA 7 od 16.05.2012 - 23.05.2012
EDYCJA 8 od 24.05.2012 - 28.05.2012
EDYCJA 9 od 29.05.2012 - 30.05.2012
 

Konkurs fotograficzny „Najpiękniejsze zdjęcie WYDMY LUBIATOWSKIEJ, miejsca przewidzianego pod budowę elektrowni jądrowej”
pod patronatem
Komitetu Obywatelskiego NIE dla Atomu w LUBIATOWIE gm. CHOCZEWO.
Regulamin konkursu
Miłośników pięknej, nieskażonej przemysłem
WYDMY LUBIATOWSKIEJ, drugiej co do wielości wydmy ruchomej w POLSCE, zapraszamy do
przysyłania na adres
vangallen@wp.pl l swoich impresji fotograficznych, opatrzonych danymi pozwalającymi na uhonorowanie twórców
następującymi nagrodami:
Nagroda I - nagroda pieniężna wysokości 500 zł,
Nagroda II - nagroda pieniężna wysokości 250 zł,
Nagroda III - nagroda pieniężna wysokości 100 zł,
oraz trzech wyróżnień po 50 zł.
Czas trwania konkursu: 1.04.2012r. do 30.05.2012 r.
Warunki techniczne,
1. zdjęci cyfrowe o wysokiej rozdzielczości (format dowolny) przysyłamy na adres:
vangallen@wp.pl
2. każde zdjęcie należy opisać, w towarzyszącym e-mailu, danymi kontaktowymi twórcy.
Sposób wyboru NAJPIĘKNIEJSZEGO ZDJĘCIA ,
1. co tydzień przygotowujemy prezentację wybranych zdjęć i wystawiam na
http://www.lubiatowo.pl i na Scribd
(przykład prezentacji to:
http://www.scribd.com/doc/79307166),
2. wybierają internauci poprzez głosowanie na listę proponowaną przez
Komitet Obywatelski NIE dla Atomu w LUBIATOWIE gm. CHOCZEWO..
Uwaga,
1. przysłanie zdjęć na konkurs organizatorzy traktują jako zgodę twórcy na przetwarzanie danych osobowych w ramach procedury wyboru,
2. twórcy nagrodzonych zdjęć wyrażają zgodę na wykorzystanie ich

Regulamin głosowania głosujemy poprzez wysłanie e-maila z numerem zdjęcia na adres: vangallen@wp.pl

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego