VII Kongres obywatelski - NIE dla ATOMU w LUBIATOWIE

Idź do spisu treści

Menu główne:

VII Kongres obywatelski

AKTUALNOŚCI > Rok 2012 > ....Październik 20127        
moderator   Jan Szomburg Jr., Wiceprezes Zarządu, Instytut Badań nad

Gospodarką Rynkową

PENELIŚCI • prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski, Członek Europejskiego

Instytutu Energii, Politechnika Łódzka, Instytut Elektroenergetyki
- Kiedyś o energetyce decydowali inżynierowie, potem rynek, teraz
społeczeństwo?

    • Grażyna Piotrowska-Oliwa, Prezes Zarządu, Polskie Górnictwo

Naftowe i Gazownictwo SA - Jak ułożyć się ze społecznościami
lokalnymi?

     • dr Jan Rączka, Prezes Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej - Warunki skutecznego dialogu
– doświadczenia ekologiczne

     • Marek Samotyj, Electric Power Research Institute ( EPRI) -

Co oznacza dla przyszłości systemu elektroenergetycznego obecność
przedsiębiorstw telekom na rynku kontraktów energii?


DYSKUSJA

ODNIESIENIE       Tomasz Tomczykiewicz*, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki
DO DYSKUSJI

      

www.kongresobywatelski.pl

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego