Koalicja POMORZE bez ATOMU - NIE dla ATOMU w LUBIATOWIE

Idź do spisu treści

Menu główne:

Koalicja POMORZE bez ATOMU

AKTUALNOŚCI > Rok 2012 > Sierpień 2012

Porozumienie w sprawie zawiązania Koalicji „POMORZE bez ATOMU”

Podczas trwania Obozu anty-atomowego „Lubiatowo 2012”, w dniu 28. lipca 2012 r.  „Komitet Obywatelski www.bezatomu.pl” - Gmina Mielno, „Komitet Obywatelski „NIE dla ATOMU w LUBIATOWIE gm. CHOCZEWO” oraz „Komitet Obywatelski NIE dla ATOMU w KROKOWEJ” - Gmina Krokowa zawiązały porozumienie o współpracy i współdziałaniu, jako


Koalicja „POMORZE bez ATOMU”.

Cel zawiązania Koalicji:

1. Wymiana wiedzy, doświadczeń oraz metod działania przeciwko budowie elektrowni jądrowych na Pomorzu,
2. Wypracowanie metod współdziałania i koordynowanie działań członów Koalicji przeciwko budowie elektrowni jądrowych na Pomorzu dla zwiększenia efektywności oddziaływania,
3. Informowanie społeczeństwa o konsekwencjach budowy i funkcjonowania elektrowni jądrowych dla mieszkańców Pomorza i całej Polski,
4. Wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Pomorza i Polski poprzez wprowadzanie alternatywnych źródeł energii i efektywności energetycznej, które nie są oparte o zagraniczne technologie i surowce tak jak energia jądrowa,
5. Wzmocnienie oddziaływania na organa administracji państwowej i lokalnej w celu odejścia od rządowych planów budowy elektrowni jądrowych na Pomorzu na rzecz dostępnych i korzystniejszych dla Pomorza i Polski rozwiązań alternatywnych,
6. Współpraca Koalicji z gminami i samorządowcami przeciwnymi budowie elektrowni jądrowej,
7. Współpraca na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym z organizacjami i instytucjami, których cele i profil działania pokrywają się z celami Koalicji,
8. Pozyskiwanie nowych członków Koalicji – komitetów obywatelskich, organizacji ekologicznych i społecznych, samorządów oraz innych instytucji,
9. Współdziałanie w ramach Koalicji i koordynowanie działań w wyżej wymienionych sprawach.

Poszczególne komitety wchodzące w skład Koalicji zachowują pełną niezależność funkcjonalną, organizacyjną i decyzyjną.
Treść, forma i czas upublicznienia uzgodnień jest wykonana przez każdy z komitetów we własnym zakresie w imieniu wszystkich komitetów członkowskich.
Czas obowiązywania Koalicji jest nieograniczony.

Porozumienie podpisali Przewodniczący poszczególnych komitetów w imieniu tych komitetów.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego