Namawiali do inwestowania w turystykę… A co będzie po rozpoczęciu budowy elektrowni jądrowej? - NIE dla ATOMU w LUBIATOWIE

Idź do spisu treści

Menu główne:

Namawiali do inwestowania w turystykę… A co będzie po rozpoczęciu budowy elektrowni jądrowej?

AKTUALNOŚCI > Rok 2012 > ....Październik 2012

Przedstawiamy fragmenty z prognozy oddziaływania elektrowni w Finlandii:
„Budowa elektrowni jądrowej będzie trwała od sześciu do ośmiu lat. W pierwszej fazie budowy zostaną zbudowane niezbędne drogi oraz wykonane wykopy i prace budowlano-montażowe związane z elektrownią i innymi budynkami…. Prace budowlane będą powodować hałas, pyły, zmiany w ukształtowaniu terenu oraz oddziaływać na florę, faunę, glebę, podłoże skalne i wody gruntowe… Podczas najgłośniejszego etapu budowy w domach wakacyjnych na południowym i zachodnim wybrzeżu przylądka Karsikkoniemi przekraczane będą dzienne normy hałasu. Niektóre z domów wakacyjnych będą prawdopodobnie wycofywane z użytku w miarę prowadzenia prac. W trakcie ulepszania połączeń drogowych występować będą chwilowe utrudnienia dla użytkowników dróg i mieszkańców osiedli położonych wzdłuż drogi. Budowa nowych odcinków spowoduje lokalne szkody w zwierzostanie… niektóre siedliska zostaną trwale zmienione… Domy wakacyjne na jego południowych krańcach zostaną usunięte… niezabudowane jeszcze obszary osiedli mieszkaniowych, wyznaczone w poprzednim planie ogólnym, nie mogą zostać zrealizowane… linie elektroenergetyczne poprowadzone do elektrowni ogranicza możliwość wykorzystania terenu na pasie o szerokości 80–120 metrów… Korytarz energetycznej linia przesyłowej będzie ograniczać zagospodarowanie terenu przez właścicieli gruntów… Trasy przesyłowych linii energetycznych zaplanowano we współpracy z lokalną krajową firmą przesyłową i spółką tworzącą farmę wiatrową na sąsiednim obszarze… ulegnie przekształceniu ze środowiska naturalnego w obszar przemysłowy…
Znaczenie regionu jako silnego obszaru przemysłowego… Budowa wywoła zakłócenia w świecie zwierząt, a niektóre siedliska zostaną trwale zmienione... Budowa może spowodować zniszczenie niektórych miejsc występowania tych gatunków na danym obszarze. Budowa linii energetycznych spowoduje zakłócenia dla ptaków podczas gniazdowania i migracji… Na obszarze gospodarczym wpływ na zatrudnienie ukształtuje się na poziomie 500–800 osobolat rocznie.

Podsumujmy:
Właściciele gruntów w Lubiatowie, Kopalinie, Jackowie-Kopalinie nie wiedzą przez czyje tereny poprowadzonych zostanie kilka nowych dróg oraz linie przesyłowe. Rosyjska ruletka. Na kogo wypadnie, to w tego bęc ! Ograniczenie użytkowania gruntu oznacza utratę wartości (nikt nie kupi) na sprzedaż oraz brak wartości użytkowej (nie uruchomi działalności gospodarczej ani nic dającego zarobek nie wybuduje).  Ograniczenie użytkowania oznacza brak wykupienie bezużytecznego gruntu (nie będzie można odzyskać choćby części posiadanego majątku aby kupić równowartość a raczej jej namiastkę gdzie indziej). Przez lata budowy będzie panował w całym rejonie hałas, pył, kurz, brud, błoto… jeden wielki plac budowy… Wraz z rozpoczęciem budowy nastąpi koniec dochodów z turystyki i rekreacji (ani turystów ani pracy w obiektach turystycznych). Część mieszkańców opuści swoje domy i nieruchomości i wyprowadzi się z rejonu gminy, bo dalsze zamieszkiwanie stanie się niemożliwe. Zatrudnienie w gminie będzie dla pracowników samej elektrowni – bardzo wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych. Podobno ich mają kształcić na polskich uczelniach. Ale kto ich będzie doświadczał?
Rejon gminy i sąsiednich miejscowości turystyczno-rekreacyjnych stanie się rejonem przemysłowym.
Energetyczne linie przesyłowe prowadzi się w linii prostej od elektrowni do rejonu stacji transformatorowych. Przypuszczalnie w Choczewie. Nowe drogi z zasady prowadzi się tak jak drugą obwodnicę Trójmiasta – rozszerzając istniejące drogi. Załączamy mapkę obrazującą potencjalne trasy linii przesyłowych i dodatkowych dróg (opracowana w najlepszej wierze, bez odpowiedzialności…). Jednakowoż nie sposób przewidzieć wizji twórczej projektantów  takiego przedsięwzięcia. Życzymy miłego oglądania!Źródła:
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=96524&lan=en
http://www.niedlaatomuwlubiatowie.pl/praca-podczas-funkcjonowania-ej.html
http://www.niedlaatomuwlubiatowie.pl/badania-lekarskie.html
http://www.niedlaatomuwlubiatowie.pl/miejsca-pracy-w-ej.html
http://wikimapia.org/#lat=54.815938&lon=17.878397&z=17&l=28&m=b&v=8
http://www.szkola-ej.pl/iiiszkola/referaty/patrycy_pre.pdf

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego