Interpelacje - NIE dla ATOMU w LUBIATOWIE

Idź do spisu treści

Menu główne:

Interpelacje

INFORMACJE

29.04.2012
27 kwietnia odbyła się w sejmie wspólna konferencja prasowa Partii Zieloni oraz Ruchu Palikota poświęcona Odnawialnym Źródłom Energii. W konferencji w czasie której zaprezentowano video-sondę badającą wiedzę posłów koalicji rządzącej na temat OZE wzięli udział Agnieszka Grzybek (Partia Zieloni) oraz posłowie Andrzej Rozenek i Jacek Najder (Ruch Palikota).
W czasie konferencji zwrócono uwagę na brak ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii (do poprzedniego projektu strona społeczna wprowadziła ponad 1000 uwag) oraz na palącą potrzebę wypracowania przepisów dających możliwość rozwijania tego sektora energetyki. Uczestnicy konferencji zwrócili uwagę, iż 71 % nowych mocy energetycznych w Unii Europejskiej pochodzi z OZE. Zaapelowano o wsparcie dla tego sektora energetyki w Polsce oraz o odstąpienie od niebezpiecznego i nieefektywnego ekonomicznie programu jądrowego.
Według przewodniczącej Partii Zieloni Agnieszki Grzybek rząd lekceważy ryzyko, jakie wiąże się z budowaniem elektrowni jądrowych oraz sprzeciw społeczny dla tej inwestycji (ponad 50% Polek i Polaków opowiada się przeciw atomowi). - Uważamy, że działanie rządu to budowa monopolu atomowego. W ten sposób nie tworzy się warunków dla energetyki odnawialnej i dla rozwiązań, które podniosłyby efektywność energetyczną – powiedziała.
Jak poinformowała Partia Zielonych zaskarży rządową kampanię propagandową na temat energetyki jądrowej do Urzędu Ochrony Konsumenta i Konkurencji oraz Urzędu Regulacji Energetyki. Poinformowała równie, iż Zieloni domagają się uruchomienia rzetelnej kampanii informacyjnej na temat różnych rozwiązań energetycznych w tym OZE. - Domagamy się, by tyle samo środków, ile rząd przeznaczył na propagandę proatomową, zostało przeznaczone na promowanie odnawialnych źródeł energii – powiedziała Grzybek.

W czasie konferencji zaprezentowano video-sondę zrealizowaną przez młodzieżówkę Zielonych „Ostrą Zieleń” badającą wiedzę posłów koalicji rządzącej na temat OZE. Krótki film potwierdzający brak zainteresowania posłów kwestiami energetyki odnawialnej można obejrzeć TU: http://www.youtube.com/watch?v=U9NUW-Vpmw8
Na zakończenie konferencji zaprezentowano również spot zrealizowany w ramach kampanii „Uratuj wiatraki” (Partia Zieloni objęła patronat nad akcją) wskazującej na potrzebę wypracowania rozwiązań prawnych wspierających projekty uzyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.
Spot dostępny jest TU: http://www.youtube.com/watch?v=o70NVTExKBQ
Video
z konferencji:
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisja.xsp?documentId=7035E423B4197574C12579ED0034CC78&symbol=KONFERENCJA_TRANSMISJA
Fotorelacja z konferencji:

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150721470687695.401058.48391402694&type=1

27.04.2012
W 26. rocznicę katastrofy w elektrowni atomowej w Czarnobylu ruszyła obywatelska kampania informacyjno-edukacyjna „Poznaj atom.org”. Zieloni poparli inicjatywę, która jest odpowiedzią na rządową propagandę przekonującą polskie społeczeństwo do akceptacji energetyki jądrowej.
- Mimo że mija już 26 lat od katastrofy elektrowni atomowej w Czarnobylu, to coraz częściej mamy do czynienia z syndromem „kłamstwa czarnobylskiego”. Różni „eksperci” zaangażowani w promowanie energetyki jądrowej próbują bagatelizować skutki tamtej katastrofy, tymczasem wiemy z różnych źródeł, że ofiar było tysiące – powiedział Radosław Gawlik, przewodniczący Partii Zieloni. – Rosyjscy naukowcy pod kierownictwem prof. Jabłokowa, byłego ministra środowiska Federacji Rosyjskiej wyliczyli, że bezpośrednich i pośrednich ofiar katastrofy w Czarnobylu było od 800 tys. nawet do miliona osób. Powtarzanie kłamstwa czarnobylskiego jest obrażaniem ludzi, którzy stracili życie i zdrowie – dodał.
- Technologia jądrowa należy do najbardziej ryzykownych, tymczasem w rządowej kampanii finansowanej z naszych podatków przedstawia się jednostronny, różowy obraz. Lobby proatomowe za wszelką cenę próbuje nas przekonać, że elektrowni atomowych nie trzeba się bać. Lekceważy się kwestie bezpieczeństwa, pomija nierozwiązany problem składowania odpadów radioaktywnych oraz potencjalne awarie. Dzięki kampanii edukacyjno-informacyjnej „Poznaj atom.org”, organizowanej oddolnie, wolontaryjnym wysiłkiem, ludzie będą mieli szansę poznać rzeczowe i obiektywne argumenty pokazujące ryzyka związane z technologią jądrową. Wiedzy tej nie uświadczą w rządowej kampanii promującej elektrownie atomowe – powiedziała Agnieszka Grzybek, przewodnicząca Partii Zieloni.
- Partia Zieloni bardzo krytycznie ocenia politykę informacyjną (a w zasadzie dezinformacyjną) rządu dotyczącą programu energetyki jądrowej. Rząd forsuje budowę „atomówki”, mimo że poparcie dla elektrowni jądrowej w swojej okolicy popiera poniżej 20% Polek i Polaków - powiedział Dariusz Szwed, członek Zarządu Partii Zieloni. Rząd jednocześnie nie kryje, że nie ma zamiaru dyskutować nt. niedemokratycznej, kontestowanej przez społeczeństwo, proatomowej decyzji - na kampanię proatomową przeznaczył ponad 20 mln złotych z kieszeni podatników. Jak w poprzednim systemie: rząd podejmuje decyzje, a społeczeństwo ma je bez żadnej dyskusji przyjąć. W tej sytuacji rozpoczęcie kampanii obywatelskiej „Poznajatom.org” jest bardzo ważnym działaniem na rzecz informowania społeczeństwa o prawdziwej stronie atomu oraz alternatyw dla atomowej polityki rządu: podnoszenia efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii. Wielkie brawa dla tej obywatelskiej inicjatywy - dodał Szwed.

19.04.2012, godz. 11:00 – 15:00, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
ul. Wiejska 4/6/8, wejście główne, budynek D – C, sala 118.
Antyatomowa Koalicja „Zielony front” zaprasza na debatę „NIE dla atomu, TAK dla lepszych rozwiązań”.
CZYM JEST ANTYATOMOWA KOALICJA „ZIELONY FRONT”?
Koalicja powstała na Pomorzu w marcu 2012 roku z inicjatywy Beaty Maciejewskiej z partii Zieloni 2004 i posła na Sejm Roberta Biedronia. W inicjującym koalicję spotkaniu wzięli udział reprezentanci antyatomowych komitetów, pozarządowych i eksperckich organizacji oraz partii politycznych. W marcu 2012 do „Zielonego Frontu” oficjalnie dołączyła druga, po Zielonych 2004, partia polityczna – Ruch Palikota. Obecnie prowadzone są działania na rzecz poszerzenia Koalicji o kolejne organizacje, ruchy społeczne oraz partie parlamentarne oraz ugrupowania pozaparlamentarne. Naszym celem jest nowoczesna Polska wolna od atomu.
Energia atomowa to droga i niebezpieczna technologia przeszłości, od której odchodzą kolejne kraje Europy, np. Niemcy, Włochy, Belgia, Szwajcaria. Prestiżowy tygodnik „The Economist” nazwa energetykę atomową „bolesny rozczarowaniem”. W dwóch światowych nuklearnych potęgach - Francji i Japonii – toczy się zażarty polityczny spór miedzy antyatomową częścią społeczeństwa, w tym Zielonymi, a jądrowym lobby wspieranym przez atomowe państwo.

Czy w Polsce, jak przekonuje rząd, musimy decydować się na atom? Ile takie inwestycje będą nas kosztować i jakie mogą być ich długoterminowe konsekwencje dla modelu energetyki, demokracji i rozwoju społeczeństwa? Jaki model wytwarzania i konsumowania energii powinniśmy wdrożyć, by zagwarantować Polsce bezpieczeństwo energetyczne, a Polkom i Polakom przewidywalne koszty zużycia energii?

Naszym zdaniem dalsze forsowanie energetyki atomowej blokuje wypracowanie i wdrożenie rozwiązań problemów energetycznych, narastających wraz z szybkim kurczeniem się zasobów paliw kopalnych. Odrzucamy program energetyki jądrowej i politykę energetyczną forsowaną przez obecny rząd. Mówiąc od lat „nie” dla atomu, mówimy jednocześnie „tak” dla lepszych rozwiązań. Są nimi zróżnicowane odnawialne źródła energii oraz mądre wykorzystywanie nieodnawialnych zasobów poprzez podnoszenie efektywności energetycznej. Promujemy nowoczesną politykę energetyczną XXI wieku opracowaną przez grupy ekspertów w formie alternatywnych scenariuszy energetycznych dla Polski.

Zapraszamy do wspólnej dyskusji nad lepszymi rozwiązaniami problemów wymagających pilnego rozwiązania. Zielona polityka energetyczna jest konieczna i możliwa!

26.03.2012, Gdynia, Debata polityczna „Demokracja Energetyczna”
"Czy coś pęka? czyli co wynika z politycznej debaty 26 marca w Gdyni pt. "Demokracja energetyczna"
"Demokracja energetyczna" okazała się obszernym tematem jak na ramy jednej dwugodzinnej debaty, zorganizowanej dnia 26 marca w Gdyni przez Fundację Przestrzenie Dialogu i Fundację im. Róży Luksemburg, w cyklu spotkań "Miary lewicy" Jednocześnie, jak podkreśliła znaczna część zaproszonych panelistów,
"Demokracja energetyczna" jest tematem bardzo potrzebnym w dyskursie
politycznym województwa pomorskiegp, choć dotąd nieobecnym. Mamy
szanse by to zmienić - odpowiedzieli organizatorzy zapowiadając zorganizowanie następnej debaty na temat zielonych miejsc pracy w energetyce. Pomoże to, ich zdaniem, uporządkować ten wielowątkowy, złożony problem, coraz częściej obecny w różnych wypowiedziach o szansach i kierunkach rozwoju energetyki w Polsce. Być może "Demokracja energetyczna" była także tematem zbyt trudnym, skoro wśród uczestników panelu zabrakło - mimo zaproszenia - przedstawiciela rządzącej Platformy Obywatelskiej. Nie było także reprezentanta drugiego koalicjanta, Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dopisała opozycja, reprezentowana przez partie parlamentarne: PIS (Zbigniew Kozak, poseł na Sejm RP V i VI kadencji) , Ruch Palikota (Jarosław Milewczyk), SLD (Mariusz Falkowski, radny Sejmiku Województwa
Pomorskiego), jak i te działające poza Sejmem: Partia Kobiet (Edyta
Petelska), Zieloni 2004 (Elżbieta Śliwowska). Zaproszenie
organizatorów przyjął też Lech Zurek, niezależny radny Sejmiku
Województwa Pomorskiego.

Jest zrozumiałe, że wobec wciąż aktualnych planów Rządu RP w zakresie
budowy elektrowni jądrowych w Polsce uwaga panelistów koncentrowała się wokół tej tematyki. Dwie z trzech potencjalnych lokalizacji elektrowni, wskazanych przez PGE, znajduje się na terenie województwa pomorskiego. 94% sprzeciw mieszkańców gminy Mielno - zdaniem wielu - wyklucza tą lokalizację jako potencjalne miejsce budowy elektrowni. Czy w tej sytuacji województwo pomorskie zostało skazane na realizację Polskiego Programu Energetyki Jądrowej? Na szczęście NIE. Do głosów sprzeciwu Zielonych, a także społeczności lokalnych w gminach Choczewo
i Krokowa przyłączają się następni, także przedstawiciele partii
politycznych. W dotychczasowym monolicie proatomowym zaczynają się zmiany. Jedynym zwolennikiem rozwoju wielkoskalowej energetyki jądrowej okazał się przedstawiciel PIS, choć i w tej partii - jak
przyznał - następują zmiany. Są zwolennicy i przeciwnicy energii
atomowej. Trwa dyskusja. Do Zielonych 2004, jedynego dotychczas zdeklarowanego, politycznego przeciwnika energetyki atomowej dołącza Ruch Palikota. Jego przedstawiciel okazał się zdecydowanym przeciwnikiem energetyki jądrowej. Partia Kobiet, SLD, niezależny radny Sejmiku Województwa Pomorskiego podkreślali rolę rzetelnych informacji, których brak. Sytuacja ta uniemożliwia podjęcie przez nich racjonalnych decyzji. Można odnieść wrażenie, że i w SLD stanowiska są niejednolite. Pojawiły się głosy, że obecny sposób prowadzenia kampanii informacyjnej przez PGE skazuje ją na nieuchronną klęskę. Wszyscy, bez względu na reprezentowaną opcję, podkreślali brak konsultacji społecznych. No cóż, problemu nie da się zmarginalizować i zamieść pod dywan. Do zobaczenia na następnej debacie.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego