Greenpeace złożyło skargę - NIE dla ATOMU w LUBIATOWIE

Idź do spisu treści

Menu główne:

Greenpeace złożyło skargę

AKTUALNOŚCI > Rok 2014 > Kwiecień 2014

Greenpeace złożyło skargę na MG za Polski program Energetyki Jądrowej (PPEJ)

W dniu 24.04.2014 r. Greenpeace złożył na ręce premiera Donalda Tuska oficjalną skargę na działalność ministra gospodarki w związku z przygotowanym przez resort i zaakceptowanym przez rząd Programem polskiej energetyki jądrowej.
Według Greenpeace PPEJ został przygotowany z naruszeniem polskiego i międzynarodowego prawa, a w ocenie oddziaływania na środowisko przygotowanej na potrzeby Programu pominięto kluczowe czynniki, aby uzasadnić wprowadzenie energii jądrowej do Polski.

W przygotowanej przez kancelarię Pietrzak Sidor & Wspólnicy skardze zgłoszono,
że trakcie prac nad PPEJ Ministerstwo Gospodarki przygotowało oraz przeprowadziło w sposób niezgodny z prawem konsultacje społeczne. Według autorów skargi PPEJ został przygotowany naruszając Konwencję z Aarhus, Konwencję z Espoo, a także Protokółu kijowski do Konwencji z Espoo i unijną dyrektywę 2001/42/EC.

Warto przeczytać całość:
http://www.greenpeace.org/poland/PageFiles/604905/Skarga_Greenpeace_na_program_jadrowy.pdf

W skardze prawnicy w imieniu Greenpeaca wzywają szefa rządu, aby polecił ministrowi gospodarki opracowanie nowej wersji PPEJ, poprzedzonej prawidłowo przeprowadzonymi konsultacjami
społecznymi.

Greenpeace przypomniał, że ma za sobą kilka wygranych spraw, w których zaskarżono niewystarczająco uzasadnione decyzje rządów na całym świecie.


Żródła:
http://www.greenpeace.org/poland/pl/wydarzenia/polska/Greenpeace-zlozyl-skarge-na-Program-polskiej-energetyki-jadrowej/
http://energetyka.wnp.pl/energetyka_atomowa/greenpeace-zlozyl-skarge-na-program-energetyki-jadrowej,224100_1_0_0.html
http://cire.pl/item,92529,1,0,0,0,0,0,greenpeace-zlozylo-skarge-na-mg-za-ppej.html

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego