Debata publiczna na temat elektrowni jądrowej? 2 x NIE, Czy to jest początek cenzury? - NIE dla ATOMU w LUBIATOWIE

Idź do spisu treści

Menu główne:

Debata publiczna na temat elektrowni jądrowej? 2 x NIE, Czy to jest początek cenzury?

INFORMACJE

Rok temu prowadziliśmy rozmowy z PGE na temat publicznej debaty na temat budowy elektrowni jądrowej. Ostatecznie PGE było gotowe zrobić debatę na temat debaty, czyli … NIE na temat.

Parę miesięcy temu, na zaproszenie imienne wystawione przez PGE przeciwnicy i sceptycy budowy elektrowni jądrowej przyjechali do Zwartowa. Rozdano broszury informacyjne, wysłuchano pytań, zapisano i powiedziano, że odpowiedzą … w przyszłości. Do dzisiaj NIC. Zachęceni w broszurze do zadawania pytań i otwarci na publiczny dialog (wszak nie mamy nic do ukrycia) zamieściliśmy nasze uwagi, wątpliwości do treści broszury na wybranych jej fragmentach w internecie. Okazuje się, że pan Aleksander Grad (PGE EJ SA) NIE jest z tego zadowolony. Więc broszura traci dla nas wartość opracowania naukowego i staje się zwykłą ulotką reklamową.  A jaka jest wartość naukowa reklamy ?

Broszury o których mowa zostały rozdane podczas spotkania przeciwników i sceptyków budowy elektrowni jądrowej w gminie Choczewo w Zwartowie na zaproszenie PGE/Poznajatom.pl. Właściwie nie wiadomo jaki cel przyświecał organizatorom tego spotkania. Najpierw zgasło światło na czas trwania planowanej prezentacji, więc zamiast multimedialnej prezentacji uczestnicy spotkania dostali po broszurce odzwierciedlającej cel spotkania. Podobno w ośrodku MSWiA agregat prądotwórczy był niesprawny. W związku z powyższym przystąpiono do wysłuchiwania pytań przeciwników i sceptyków budowania elektrowni jądrowej. Odpowiedzi na pytania do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy.

Przytaczamy tylko tekst lub opis fragmentów broszury. Szkoda, bo przekaz wyrażony w broszurce staje się mniej wyrazisty.

Broszura: Czy w gminie Choczewo może powstać elektrownia jądrowa?

Zauważamy, że Minister transportu, budownictwa  i gospodarki morskiej wszczął z urzędu postępowanie w sprawie unieważnienia Decyzji Wojewody Pomorskiego wskazującej lokalizację obiektu energetyki jądrowej w LUBIATOWIE.

Zauważamy: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku napisał: "Zgodnie z treścią ww. ustawy (dodajemy - Dz.U. Nr 135 poz 789) decyzja o wskazaniu blokalizacji inwestycji, wydawana jest przez Wojewodę i wskazuje jedynie obszar na którym Inwestor rozważa przeprowadzenie szczegółowych badań niezbędnych do sporządzenia raportu lokalizacyjnego. Należy podkreslic, że decyzja nie zezwala na prowadzenie planowanych pomiarów oraz badań dla których Inwestor  musi uzyskać wymagane przepisami zezwolenia, pozwolenia lub decyzje".
Stowarzyszenie ekologiczno-turystyczne „Lubiatowska Wydma” przypomina: teren objęty decyzją Wojewody Pomorskiego obejmuje rejon NATURA2000


Broszura: Trwają przygotowania do badań poprzedzających wybór lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Pytamy: Gdzie jest projekt badań terenowych ? Finlandia udostępniła tego rodzaju  projekt do wglądu.

Broszura: Państwa gmina jest wybrana spośród kilkudziesięciu lokalizacji do szczególnych badań (badania lokalizacyjne i środowiskowe).

Zauważamy: To co opracował Energoprojekt nie można nazwać modelem rankingowym !
Poza tym zapytujemy: WYBRANI czy SKAZANI ?

http://www.niedlaatomuwlubiatowie.pl/wybrani-czy-skazani.html

Broszura: Badania zostaną przeprowadzone przez ekspertów i naukowców. Obejmą one wiele czynników takich, jak: warunki geologiczne, środowisko naturalne i przyrodnicze, obecne zagospodarowanie terenu czy kwestie logistyki i dostępnej infrastruktury.

Zauważamy: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku napisał w podsumowaniu kilkustronicowego pisma: "W związku z powyższym tut organ stoi na stanowisku iż urzędy administracji geologicznej przed wydaniem decyzji zatwierdzajacej projekt robót geologicznych na terenie objętym decyzją o wskazanie lokalizacji inwestycji, winny zgodnie z art. 96 ustawy ooś rozważyć ewentualny wpływ planowanych robót geologicznych na obszar Natura 2000 Białogóra PLH 220003".

Broszura: Dzięki pracy tych ludzi, po dwóch latach badań będziemy wiedzieć, czy w gminie są odpowiednie warunki do budowy bezpiecznej elektrowni jądrowej. Wyniki nie przesądzą od razu o ostatecznej lokalizacji elektrowni.

Pytamy: Kto sprawdzi jakość pracy tych ludzi ?  PGE, czyli inwestor ? Prosimy nie żartować !

Broszura: Bezpieczeństwo Mieszkańców i poszanowanie środowiska w procesie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej są naszym priorytetem. Dołożymy wszelkich starań, aby przeprowadzenie badań w żaden sposób nie utrudniało Państwu życia.

Zauważamy, że Minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej parę dni temu napisał do Mieszkańców:
Prawa konstytucyjne (własności) nie mają charakteru absolutnego.
Ograniczenie prawa własności jest dopuszczalne ze względu na ważny interes publiczny (rozumiemy:  domyślnie – wszystko co wynika ze spec-ustaw).
Konstytucja przewiduje możliwość wywłaszczenia na cele publiczne.
Zwiększenie niedogodności mieszkańców…  jest…  bez znaczenia.

Odpowiadamy: Jak PGE nie ma w Naszej Gminie, to Czujemy się bezpiecznie i Szanujemy nasze środowisko NATURA2000.  Po ostatnim występie pana M. Orzeszyny nie liczymy na poszanowanie środowiska przez PGE !

Broszura: Ta broszura wyjaśnia, na czym będą polegały badania i jak zostaną przeprowadzone.

Zauważamy: Ta broszura nie dość, że niczego nie wyjaśnia, to zawiera również niedociągnięcia merytoryczne.

Broszura: Co badamy? Przykłady

Zauważamy: Broszura nie pokazuje wyraźnie co będzie badane, więc przedstawiamy – rejon objęty Decyzją Wojewody obejmujący również obszar NATURA2000 (PLH220003, teren chroniony prawem krajowym i unijnym)  – przedstawiamy przykładowe rozmieszczenie odwiertów geologicznych.Dodajemy jeszcze, czym takie badania się normalnie wykonuje.Pytamy: Czy taki sprzęt będzie jeździł po wydmach NATURA 2000 ? Czy to PGE nazywa poszanowaniem środowiska?

Dalej za broszurą pokazującą morze przypominamy: Akwen przyległy do plaży to NATURA 2000 (PLB990002 - akwen chroniony prawem krajowym i unijnym). Aby wyjaśnić istotę problemu załączamy obrazek:
Pytamy: Czy to PGE nazywa poszanowaniem środowiska ?

Broszura: Przedstawia harmonogram badań.

Oceniamy: Harmonogram przedstawiony przez PGE jest błędny !

Zapomniano złożyć wniosku o ocenę wpływu badań terenowych na obszary NATURA 2000 dla lokalizacji Lubiatowo. Poprawiony harmonogram by gwarantował ochronę środowiska, ponieważ uruchamia procedury administracyjne zgodne z prawem krajowym i unijnym. To co proponuje PGE jest niezgodne z obowiązującym prawem.

Mówi o tym Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dr Piotr Otawski dla czytelników czasopisma Forbes:A więc dopiero jej wyniki wskazują, czy przedsięwzięcie będzie mogło zostać  zrealizowane.

Broszura:  Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na temat planowanych badań zachęcamy do odwiedzin na stronie www…  Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania.

Zauważamy: Mieszkańcy Lubiatowa i Kopalina zapytali PGE na spotkaniu w Zwartowie, a dokładnie pana Marcina Orzeszynę. Przedstawiciel PGE pozwolił Mieszkańcom na zadawanie pytań, które zostały zapisane na kartce papieru i wersji cyfrowej, a na pytanie kiedy udzieli odpowiedzi – z rozbrajającą szczerością stwierdził, że w  ……………………  przyszłości. Odnosimy wrażenie, że pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu nie mieści się w słowniku PGE.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego