Drugie uderzenie NdAwL - NIE dla ATOMU w LUBIATOWIE

Idź do spisu treści

Menu główne:

Drugie uderzenie NdAwL

AKTUALNOŚCI > Rok 2012 > Maj 2012

Drugie uderzenie „NIE dla ATOMU w LUBIATOWIE gm. CHOCZEWO” – długi weekend majowy w rękach inwestorów i mieszkańców sezonowych.

Długi weekend majowy to pierwsza sposobność sezonowych mieszkańców Gminy Choczewo na skonfrontowanie zamierzeń Polskiej Grupy Energetycznej i Wójta. Spotkanie odbyło się w piątek, dnia 4go maja 2012 r. o godzinie 17:00 w Zespole Szkół w Choczewie.
Nadszedł czas pytań i deklaracji Wójta – ZA czy PRZECIW. Pytań było wiele. Komitet przyznaje, że atmosfera była gorąca, z trudem kontrolowano ruch mikrofonów. Pierwsze spotkanie inwestorów i mieszkańców sezonowych zostało zakończone po trzech godzinach. Komitet przyznaje, że wyczerpał 10 % pytań do Wójta… Przybyli na spotkanie nie są usatysfakcjonowani. Tak samo jak na spotkaniach z PGE – odpowiedzi Wójta były wymijające a nawet mijające się z prawdą. Wójt oświadczył, że Rada Gminy nie zdecydowała się na podjęcie uchwały przeciwko budowie Elektrowni Jądrowej w Lubiatowie. W ogólnym odczuciu – Wójt jest ZA budową elektrowni, pomimo sprzeczności z obowiązującym Studium Rozwoju Gminy Choczewo i planami zagospodarowania terenu. Inwestorzy czują się oszukani. Podniesiono temat Opłaty Adjacenckiej za utratę wartości nieruchomości.
Pytania były na czasie,  w chwili narastania dyskryminacji inwestorów, sezonowych mieszkańców i osób sprzeciwiających się budowie elektrowni jądrowej. Okazało się, że Redaktorka Wieści Choczewskich denuncjowała przeciwników elektrowni jądrowej do PGE !


Zwrócono Wójtowi uwagę, że zgodnie z Orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w nawiązaniu do Konstytucji RP i Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego o referendum lokalnym pojęcie społeczności lokalnej i wspólnoty samorządowej należy rozumieć szerzej,  jako grupę powiązaną sprawami społecznymi, gospodarczymi lub kulturowymi . Tym samym poróżnianie społeczności na rdzennych i nowych, stałych i sezonowych, tych co mają prawo wypowiadać się i tych co nie mają takiego prawa - jest próbą manipulacji, dyskryminacji i eliminacji tych mieszkańców, którzy są przeciwni budowie elektrowni jądrowej. Pytanie – kto za tym stoi ?


Na spotkanie przybyło 230 inwestorów, właścicieli nieruchomości i nie zamieszkujących stale mieszkańców gminy Choczewo. Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania trzeba było dostawić kilkadziesiąt miejsc siedzących. Organizatorzy mogą się pochwalić ponad stu kolejnymi podpisami przedstawicieli nieruchomości sprzeciwiających się budowie Elektrowni Jądrowej w Lubiatowie i drugie tyle adresami kontaktowymi.
Na spotkanie przybyło mniej niż jedna trzecia tej grupy społeczności Gminy Choczewo. Wójt Wiesław Gębka zdaje sobie sprawę, że ta grupa społeczna stanowi połowę wszystkich mieszkańców Gminy.
Obecni na spotkaniu domagali się od Wójta podania terminu referendum ZA czy PRZECIW elektrowni jądrowej.
Część mieszkańców do chwili obecnej w ogóle nie wiedziała o planach budowy Elektrowni Jądrowej w Lubiatowie. Słuchali tej informacji jak nieprawdopodobnego, czarnego scenariusza filmu katastroficznego. Wójt, będący w posiadaniu danych adresowych właścicieli nieruchomości z terenu Gminy , zobowiązał się rozesłać powiadomienia o zamierzeniach budowy Elektrowni Jądrowej w Lubiatowie”, stronach informacyjnych Komitetu Obywatelskiego „NIE dla ATOMU w LUBIATOWIE gm. CHOCZEWO” www.lubiatowo.pl , www.NIEdlaATOMUwLUBIATOWIE.pl oraz mailowym adresie kontaktowym przewodniczącego komitetu do właścicieli nieruchomości, którzy kupili ziemię na terenie Gminy Choczewo. Komitet zakłada, że dotyczy to zakupionych nieruchomości w sołectwach Lubiatowo, Kierzkowo, Sasino i Starbienino przez właścicieli spoza gminy.

OKO w OKO z WÓJTEM - 4 maja 2012

W związku z licznymi głosami mieszkańców gm. Choczewo, jak i letników proszących nasz komitet o zorganizowanie spotkania informacyjnego w okresie tzw. długiego weekendu majowego, a więc okresu, który pozwala mieszkańcom gm. Choczewo, jak i letnikom swobodnie czasowo w nim uczestniczyć, chcąc wyjść na spotkanie oczekiwaniom społecznym, organizujemy takie spotkanie w dniu 4 maja 2012r o godz. 17.00 w Zespole Szkół w Choczewie. Ponieważ gro pytań skierowanych jest do Wójta, zaprosiliśmy go również na spotkanie. Wójt obiecał być na spotkaniu. Serdecznie zapraszamy Państwa, długi weekend to moment, kiedy możemy wszyscy wspólnie wyrazić swoje poglądy, zaangażować lokalne władze w konkretne działania, zadawać pytania i oczekiwać jasnych odpowiedzi.

Gratulujemy Panu Wójtowi przekształcenia gazetki gminnej w „pas transmisyjny” Polskiej Grupy Energetycznej !!!

W wydaniu kwietniowym Wieści Choczewskich, Redaktor „Wieści Choczewskich” jako organu publikacyjnego Urzędu Gminy Choczewo informuje:
„wszystkie teksty i pytania dotyczące tematu elektrowni jądrowej i jej potencjalnej lokalizacji na terenie gminy Choczewo, które wpłynęły na adres redakcji, i na które to nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, zostaną przesłane do komórki informacyjnej PGE . . .”.
Ponieważ PGE na swoich „spotkaniach informacyjnych” nie była w stanie odpowiedzieć na większość pytań, jak również Wójt i Redaktor organu publikacyjnego Urzędu Gminy nie czują się kompetentni w sprawie elektrowni jądrowej – wnioskujemy, że wszystkie „teksty i pytania” będą przesyłane do PGE.
Tak więc powyższy tekst należy rozumieć:
„wszystkie teksty i pytania dotyczące tematu elektrowni jądrowej i jej potencjalnej lokalizacji na terenie gminy Choczewo, które wpłynęły na adres redakcji, . . . zostaną przesłane do komórki informacyjnej PGE . . .”.
Jak ma się powyższe oświadczenie Redaktora „Wieści Choczewskich” i Urzędu Gminy Choczewo (czytaj: Wójta i Rady Gminy) do utrzymywania w tajemnicy autorów i źródeł informacji dostarczanych do Redakcji ? Życzymy Wójtowi Radzie Gminy i Redaktorowi miłej lektury:
PRAWO PRASOWE:
Art. 12.
1. Dziennikarz jest obowiązany:   (...) chronić dobra osobiste, a ponadto interesy działających w dobrej  wierze informatorów i innych osób, które okazują mu zaufanie.
Art. 15.
1. Autorowi materiału prasowego przysługuje prawo zachowania w   tajemnicy swego  nazwiska.
2. Dziennikarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy:
1) danych umożliwiających identyfikację autora materiału prasowego, listu do  redakcji lub innego materiału o tym charakterze, jak również innych osób  udzielających informacji opublikowanych albo przekazanych do opublikowania,  jeżeli osoby te zastrzegły nieujawnianie powyższych danych,
2) wszelkich informacji, których ujawnienie mogłoby naruszać   chronione prawem  interesy osób trzecich.
Liczymy, że nasze wątpliwości rozwieje Pan Wójt, który już potwierdził przyjęcie zaproszenia na zebraniu  w dniu 4. Maja 20012 r w Szkole w Choczewie.
Jeszcze raz gratulujemy Panu Wójtowi przekształcenia gazetki gminnej w „pas transmisyjny” Polskiej Grupy Energetycznej !!!

(tekst opracowany na podstawie pominięcia nie istotnych fragmentów)

DODATKI
NIe dla Atomu, Tak dla lepszych rozwiązań
Gratulujemy Panu Wójtowi skłócania miejscowej społeczności i wspierania dyskryminacji „niewygodnych” dla Polskiej Grupy Energetycznej !!!

Gratulujemy Panu Wójtowi skłócania miejscowej społeczności i wspierania dyskryminacji „niewygodnych” dla Polskiej Grupy Energetycznej !!!

W wydaniu kwietniowym Wieści Choczewskich, których Wydawcą jest Urząd Gminy Choczewo, zauważamy dzielenie obywateli na „mieszkańców”:
1. Dla których dobra ma pracować nowa Zastępczyni Wójta Gminy Choczewo Pani Marzena Górnisiewicz, dotychczasowa sołtysowa Borkowa Lęborskiego,
2. Której to pracy dla dobra tych mieszkańców  życzy sobie Wójt, pan Wiesław Gębka,
3. Których zachęca się do współredagowania „Wieści Choczewskich”, dzielenia się z Redakcją swoimi uwagami i opiniami, oraz informowania redakcji o sprawach ważnych i ciekawych.
4. Którzy w coraz większej liczbie mają mieć dostęp do tego biuletynu informacyjnego,
5. Dla których przeznaczony jest głównie biuletyn informacyjny Urzędu Gminy Choczewo,
oraz na „osoby z terenu całego kraju”.
Zapytanie do Pana Wójta: Który przepis prawny Unii Europejskiej upoważnia do dyskryminacji jakichkolwiek ludzi posiadających majątek na terenie Gminy Choczewo ?
Liczymy, że nasze wątpliwości rozwieje Pan Wójt, który już potwierdził przyjęcie zaproszenia na zebraniu  w dniu 4. maja 20012 r w Szkole w Choczewie.
Jeszcze raz gratulujemy Panu Wójtowi skłócania miejscowej społeczności i wspierania dyskryminacji „niewygodnych” dla Polskiej Grupy Energetycznej !!!

(tekst opracowany na podstawie złożenia treści Wieści Choczewskich w odmiennej kolejności, tworzącej spójną całość i pominięcia nieistotnych fragmentów)

Dyskryminacja
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego