Czy składowiska odpadów grożą większym skażeniem niż Czarnobyl? - NIE dla ATOMU w LUBIATOWIE

Idź do spisu treści

Menu główne:

Czy składowiska odpadów grożą większym skażeniem niż Czarnobyl?

AKTUALNOŚCI > Rok 2012 > Wrzesień 2012

Składowanie odpadów radioaktywnych z reaktora w basenach wodnych na terenie elektrowni jądrowej grozi katastrofą czterokrotnie większą od Czarnobyla. PGE chciałoby składować zużyte paliwo z reaktorów w basenach z wodą na terenie elektrowni jądrowej przez kilkadziesiąt lat. Nawet w Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii i Niemczech boją się tego.

Wypowiedź Roberta Alvarez, który pracował dla Senatu w Waszyngtonie, prowadząc badania związane z podmiotami jądrowymi. Były doradca prezydenta Clintona d. s. energii zajmował się badaniem ryzyka składowania w basenach wodnych.


Bob Alvarez: „Moi koledzy i ja, opublikowaliśmy w roku 2003 artykuł o sposobach obchodzenia się z wypalonym paliwem. Symulowaliśmy najbardziej niebezpieczny atak terrorystyczny. Głównym problemem jest to, że pręty paliwowe leżą w basenach wodnych. W momencie odpływu wody z basenów, pręty rozgrzewają się tak szybko, że następuje pożar. To powoduje wyzwolenie się olbrzymich ilości radioaktywności w środowisku, co z kolei doprowadzi do skażenia większych terenów, niż to miało miejsce w Cz
arnobylu. Powstanie tu obszar 4-krotnie większy od tego wokół Czarnobyla, z którego mieszkańcy musieliby uciekać bez możliwości powrotu. Oczywiście zostaliśmy ostro skrytykowani przez przemysł atomowy oraz rząd. I Kongres poprosił Narodową Akademię Naukową o zajęcie stanowiska w tej sprawie. W r. 2005, Akademia przyznała nam rację argumentując, że przypadku takiego nie da się wykluczyć i problem ten należy potraktować bardziej poważnie. W Niemczech i w Szwajcarii, ze względu na możliwą katastrofę samolotu lub atak terrorystyczny, uważa się składowanie w basenach wodnych za zbyt ryzykowne. W Niemczech przeniesiono w większości wypalone paliwo to suchych składowisk. Pojemniki są tam składowane w podziemnych częściach wzgórz, albo umieszcza się je w masywnych betonowych budowlach wytrzymujących upadek samolotu i niezezwalające na emisję radioaktywności. Nasz rząd nie chce iść w tym kierunku, głównie ze względu na koszty. We francuskim La Hague, na wypadek konieczności zestrzelenia samolotu zainstalowano nawet system obrony przeciwlotniczej. Ale tutaj u nas, w USA nie podjęto żadnych kroków w tym zakresie.”

Co najmniej 450 basenów z odpadami radioaktywnymi znajduje się we wszystkich „atomowych” państwach. Na terenie każdej elektrowni jądrowej i każdego zakładu uzdatniającego odpady znajduje się przynajmniej jeden basen, co oznacza 450 bardzo „wrażliwych” i trudnych do ochrony miejsc.
Zagrożenia związane z energią jądrową okazują się coraz większe.

Więcej na filmie od 52:20 d
o 54:19


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego